*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdyje dalyvavo 20 tarybos narių. Po balsavimo dėl sprendimo Nr. T-58 iš posėdžio išėjo K. Gudas ir E. Junevičius.

 

Sprendimo Nr. Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
T-39  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto programų aprašymų patvirtinimo  15    5
T-40  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto patvirtinimo  15    5
T-41  Dėl Pakruojo rajono 2010 metų melioracijos darbų programos, vykdomos iš Valstybės investicijų programos lėšų, ir Pakruojo rajono 2010 metų melioracijos lėšų panaudojimo programos  patvirtinimo  18    2
T-42  Dėl pavedimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriui vykdyti Savivaldybės turto fondo funkcijas  18    2
T-43  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-426 „Dėl VšĮ Pakruojo  poilsio ir turizmo centro įstatų dalinio pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios  20    
T-44  Dėl Pakruojo rajono sporto centro nuostatų patvirtinimo  20    
T-45  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-13  „Dėl Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ ir Linkuvos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ darbo trukmės“ negaliojimo  20    
T-46  Dėl Guostagalio pagrindinės mokyklos likvidavimo  15    5
T-47  Dėl Pašvitinio pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo  15    5
T-48  Dėl Pakruojo rajono žmonių su negalia socialinės integracijos 2010 metų programos patvirtinimo  20    
T-49  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2009 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą patvirtinimo  19    1
T-50  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės  aplinkos apsaugos  rėmimo specialiosios programos 2010 metų priemonių patvirtinimo  17    3
T-51  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo  20    
T-52  Dėl leidimo UAB „Pakruojo vandentiekis“ imti ilgalaikę paskolą ir įkeisti bendrovei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą  19    1
T-53  Dėl Klovainių miestelio priskyrimo Pakruojo aglomeracijai  20    
T-54  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės  tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-383 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo, vykdymo, biudžeto asignavimų administravimo ir atskaitomybės taisyklių patvirtinimo“  dalinio pakeitimo  20    
T-55  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto lėšų preliminarios taupymo programos patvirtinimo  18    2
T-56  Dėl socialinių paslaugų teikimo kainų patvirtinimo  20    
T-57  Dėl Pakruojo m., Vilniaus g. 26 esančio žemės sklypo ir teritorijos šalia jo detaliojo plano patvirtinimo  18    2
T-58  Dėl Stačiūnų pagrindinės mokyklos likvidavimo  20    
T-59  Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti asociacijai sporto klubui EXTREME GYM panaudos pagrindais  16    2
T-60  Dėl valstybės turto, perduoto savivaldybei valdyti, naudotis ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo naudotis panaudos pagrindais Pakruojo rajono priešgaisrinei tarnybai  15    3
T-61  Dėl leidimo pakeisti pastato, esančio Mūšos g., Linkuvos m., Pakruojo r. sav., paskirtį ir atlikti rekonstrukcijos  darbus (kapitalinį remontą)  18    
T-62  Dėl leidimo atlikti pastato, esančio Preičiūnų k., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav., rekonstrukcijos  darbus (kapitalinį remontą)  18    
T-63  Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti Pakruojo rajono 2007–2013 metų kaimo plėtros strategijos antrojo kvietimo projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu)  18    
T-64  Dėl leidimo atlikti pastato, esančio Žvirblonių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav., rekonstrukcijos  darbus (kapitalinį remontą)  18    
T-65  Dėl privatizuojamų objektų sąrašo papildymo  16    2
T-66  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo poilsio ir turizmo centro teikiamų paslaugų, darbų, produkcijos ir prekių, skirtų perparduoti, kainų nustatymo  18