*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdyje dalyvavo 17 tarybos narių. Po sprendimo Nr. T-123 išėjo tarybos narys Justinas Jasiukaitis.

 

Sprendimo nr. Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-114  Dėl Renetos ir Virginijaus Tamašauskų šeimynos likvidavimo  17    
 T-115  Dėl Petro ir Olgos Sipavičių šeimynos likvidavimo  17    
 T-116  Dėl Pakruojo  rajono  Bardiškių  pagrindinės  mokyklos  ir Žeimelio vidurinės mokyklos reorganizavimo  17    
 T-117  Dėl viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo  17    
 T-118  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės karo prievolininkų Atrankos komisijos patvirtinimo  17    
 T-119  Dėl Rozalimo vaikų darželio laikinosios globos grupės likvidavimo  17    
 T-120  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2009 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo  15    2
 T-121  Dėl visuomenės sveikatos stebėsenos Pakruojo rajono savivaldybėje 2009 m. ataskaitos patvirtinimo  14    3
 T-122  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2010 metų veiklos programos patvirtinimo  13    4
 T-123  Dėl Pakruojo  Juozo   Pakalnio  muzikos  mokyklos  veiklos organizavimo 2010–2011 m. m.  12  1  4
 T-124  Dėl įgaliojimų suteikimo Juozui Pupiniui AB „Pakruojo autotransportas“ visuotiniame akcininkų susirinkime  11    4
 T-125  Dėl UAB „Pakruojo šiluma“ 2009 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo  12    4
 T-126  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės 2009 m. metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos rezultatų ataskaitos patvirtinimo  16    
 T-127  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2009 m. metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos rezultatų ataskaitos patvirtinimo  16    
 T-128  Dėl UAB „Pakruojo komunalininkas“ 2009 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo  13    3
 T-129  Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ 2009 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo  13    3
 T-130  Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo Guostagalio sen., Dvariukų k.  16    
 T-131  Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo Lygymų sen., Degučių k.  16    
 T-132  Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo Guostagalio sen., Degėsių k.  16    
 T-133  Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir keitimo Klovainių sen., Balsių k.  16    
 T-134  Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo Klovainių sen., Titonių k.  9  3  4
 T-135  Dėl 0,15 ha žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6543/0014:249), esančio Pakruojo r. sav., Pakruojo k., detaliojo plano rengimo  16    
 T-136  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-35 „Dėl leidimo atlikti dalies pastato, esančio Medikonių k., Rozalimo sen., Pakruojo r., rekonstrukciją“ dalinio pakeitimo  16    
 T-137  Dėl nekilnojamojo daikto ir ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn  16    
 T-138  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ir jos nuostatų patvirtinimo  16    
 T-139  Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės mero Sauliaus Gegiecko prašymui sumažinti darbo užmokestį  15    1
 T-140  Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojo Romo Medzvecko prašymui sumažinti darbo užmokestį  15    1
 T-141  Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorės Astos Jasiūnienės prašymui sumažinti darbo užmokestį  15    1
 T-142  Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Algimanto Čepulio prašymui sumažinti darbo užmokestį  15    1
 T-143  Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl  Pakruojo  rajono  savivaldybės 2010 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  16    
 T-144  Dėl 2010 metų žemės mokesčio bei žemės nuomos mokesčio už valstybinę  žemę  tarifų, lengvatų  ir mokėjimo terminų nustatymo  15  1  
 T-145  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos  rėmimo specialiosios programos 2010 metų priemonių patvirtinimo (nauja redakcija)  15    1
 T-146  Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės  kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo sąrašo patvirtinimo  16    
 T-147  Dėl Pakruojo  rajono savivaldybės seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarkos aprašo ir asignavimų paskirstymo kriterijų  16    
 T-148  Dėl Pakruojo m., Taikos g. esančio laisvos valstybinės žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo  15  1  
 T-149  Dėl UAB „Knyga visiems“ 2009 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo  13    3
 T-150  Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą  15    1
 T-151  Dėl UAB „Linkuvos vaistinė“ 2009 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo  14    2
 T-152  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero Sauliaus Gegiecko 2009 metų veiklos ataskaitos  13    3
 T-153  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorės Astos Jasiūnienės 2009 metų veiklos ataskaitos  14    2
 T-154  Dėl rekonstrukcijos darbų vertės ir įrenginių perdavimo  14    2
 T-155  Dėl savivaldybės ilgalaikio materialaus turto perdavimo  AB „Pakruojo autotransportas“ įstatiniam kapitalui didinti  ir įgaliojimų suteikimo  14    2
 T-156  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-307 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti asociacijai Žvirblonių kaimo bendruomenei panaudos pagrindais“ pakeitimo ir papildomo susitarimo prie 2009 m. lapkričio 3 d. panaudos sutarties Nr. SA-4-09-61  16    
 T-157  Dėl pavadinimų suteikimo Žeimelio seniūnijos Noreikų kaimo gatvėms  16    
 T-158  Dėl projekto „Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ įgyvendinimo  14    2
 T-159  Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo, esančio Pakruojo r., Pakruojo sen., Mažeikonių k., priskyrimo prie negrąžinamos ir neprivatizuojamos žemės  16