*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Tarybos posėdyje dalyvavo 19 tarybos narių. Po sprendimo Nr. T-251 iš posėdžio išėjo Aleksandra Kubilickienė.

 

Sprendimo nr. Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-234  Dėl Pakruojo rajono garbės piliečio vardo suteikimo Rozalimo švč. Mergelės Marijos vardo parapijos kunigui Anicetui Kisieliui  19    
 T-235  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą  19    
 T-236  Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės  kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo sąrašo patvirtinimo  19    
 T-237  Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolų pripažinimo beviltiškomis  13    6
 T-238  Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Linkuvos vaistinė“  14    5
 T-239  Dėl įpareigojimo administruoti Pakruojo dvaro sodybos pastatus  17    2
 T-240  Dėl Bedarbių rėmimo fondo priežiūros komisijos sudarymo  19    
 T-241  Dėl pavadinimų suteikimo Lygumų seniūnijos Beinoraičių kaimo gatvėms  19    
 T-242  Dėl pavadinimo suteikimo Lygumų seniūnijos Bitaičių kaimo gatvei  19    
 T-243  Dėl Pakruojo rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo  19    
 T-244  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės kontrolierei Irenai Urmonienei  19    
 T-245  Dėl visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo  17    2
 T-246  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo  13  1  5
 T-247  Dėl komunalinių atliekų ir žaliųjų atliekų priėmimo ir šalinimo kainų  13    6
 T-248  Dėl daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Pakruojo m., prof. S. Ušinsko g. 22, šilumos ir karšto vandens sistemos įrenginių atjungimo nuo šilumos perdavimo tinklų ir pastato šildymo būdo keitimo  11    7
 T-249  Dėl leidimo UAB „Pakruojo šiluma“ pratęsti paskolų sutartis ir įkeisti bendrovei nuosavybės teise priklausantį turtą  16    3
 T-250  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn  19    
 T-251  Dėl prašymo neatlygintinai perduoti valstybinę žemę savivaldybės nuosavybėn  19    
 T-252  Dėl papildomo susitarimo prie 2008 m. balandžio 4 d. savivaldybės turto patikėjimo sutarties Nr. PS-01 ir leidimo AB „Pakruojo autotransportas“ perduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą Pakruojo r. Rozalimo vidurinei mokyklai  18    
 T-253  Dėl savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2010 m. II pusmetyje sąmatos patvirtinimo  18    
 T-254  Dėl 2006 m. balandžio 26 d. savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. PS-06-03 nutraukimo prieš terminą  18    
 T-255  Dėl leidimo išnuomoti Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą  18    
 T-256  Dėl Pakruojo  rajono  Bardiškių  pagrindinės  mokyklos  ir Žiemelio vidurinės mokyklos reorganizavimo  18    
 T-257  Dėl 2009 m. balandžio 1 d. nuomos sutarties Nr. SA-4-09-35 pakeitimo  13  2  3