*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Tarybos posėdyje dalyvavo 17 tarybos narių. Nedalyvavo Algirdas Adomaitis, Aurelijus Atkočiūnas, Emilijus Junevičius, Dainius Jurgaitis, Jonas Jurgeliūnas, Jonas Polimaitis, Vitolis Urmonas, Petras Aleksas Virkštis.

Vardinis balsavimas: 2010-08-26 posėdžio balsavimo suvestinė

 

Sprendimo nr. Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-258  Dėl Pakruojo rajono kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų 2011 metų programos patvirtinimo  17    
 T-259  Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo  17    
 T-260  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei Astai Jasiūnienei  17    
 T-261  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Algimantui Čepuliui  17    
 T-262  Dėl mėnesinio mokesčio už asmeninius gyventojų elektros prietaisus Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Laikino gyvenimo namuose patvirtinimo  17    
 T-263  Dėl pavadinimų suteikimo Žeimelio seniūnijos Lauksodžio kaimo gatvėms  17    
 T-264  Dėl pavadinimų suteikimo Rozalimo seniūnijos Padubysio kaimo gatvėms  17    
 T-265  Dėl pavadinimų suteikimo Rozalimo seniūnijos Dervelių kaimo gatvėms  17    
 T-266  Dėl pavadinimų suteikimo Rozalimo seniūnijos Meldinių kaimo gatvėms  17    
 T-267  Dėl pavadinimų suteikimo Guostagalio seniūnijos Butniūnų kaimo gatvėms  17    
 T-268  Dėl projektą „Šeimos užuovėja – 2010“ administruojančio darbuotojo darbo apmokėjimo  16    1
 T-269  Dėl Preičiūnų medžiotojų būrelio narių prašymo, adresuoto Pakruojo rajono savivaldybės tarybai  16    
 T-270  Dėl leidimo UAB „Pakruojo šiluma“ pratęsti paskolos sutartį ir padidinti paskolą  15    2
 T-271  Dėl papildomo susitarimo prie 2005  m. lapkričio 4  d. savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. SA-4-8,  sudarytos tarp Pakruojo rajono savivaldybės tarybos ir  Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Pakruojo skyriaus  17    
 T-272  Dėl projekto „Pakruojo miesto bendrojo plano rengimas“ įgyvendinimo  17    
 T-273  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms ir jų filialams  17    
 T-274  Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės sprendimo vykdymo  17    
 T-275  Dėl Darnios energetikos veiksmų plano tvirtinimo  17    
 T-276  Dėl Linkuvos  specialiosios  mokyklos  bendrabutyje  teikiamų  paslaugų  įkainių  patvirtinimo  17    
 T-277  Dėl rekonstrukcijos darbų vertės nurašymo  17    
 T-278  Dėl statybos bei rekonstrukcijos darbų vertės perdavimo  17