*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Tarybos posėdyje dalyvavo 21 tarybos narys. Nedalyvavo Algirdas Adomaitis, Dainius Jurgaitis, Juozapas Vaitelis, Algirdas Vepštas.

Vardinis balsavimas: 2010-09-30 posėdžio balsavimo suvestinė

 

Sprendimo nr. Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-279  Dėl vidutinės kuro kainos, taikomos būsto šildymo ir šalto vandens pašildymo išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti  20    1 
 T-280  Dėl Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo  21    
 T-281  Dėl Socialinės paramos komisijos sudarymo ir patvirtinimo  21    
 T-282  Dėl Pakruojo r., Pakruojo k., sodų bendrijoje „Šaltinėlis“ esančio žemės sklypo suformavimo ir reglamentų nustatymo pramogų ir paslaugų objektų statybai detaliojo plano patvirtinimo  20  1  
 T-283  Dėl Pakruojo r., Jovarų k. esančio žemės sklypo (kad. Nr. 6565/0005:509) detaliojo plano patvirtinimo  21    
 T-284  Dėl Pakruojo r., Pakruojo k. esančio žemės sklypo (kad. Nr. 6543/0014:84) detaliojo plano patvirtinimo  21    
 T-285  Dėl mokinių maitinimo valgiaraščių patvirtinimo  21    
 T-286  Dėl Linkuvos specialiosios mokyklos aprangos ir patalynės įsigijimo maksimalių piniginių normų  21    
 T-287  Dėl antkainio dydžio nustatymo  mokyklų valgyklose gaminamiems maisto patiekalams  21    
 T-288  Dėl pavedimo Degesių pagrindinei ir Lygumų vidurinei mokykloms atlikti kai kurias funkcijas, susijusias su Guostagalio ir Stačiūnų pagrindinių mokyklų likvidavimu  21    
 T-289  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų, Juozo Pakalnio muzikos mokyklos bei Linkuvos specialiosios mokyklos direktorių darbo pagal papildomas darbo sutartis ir 2010–2011 mokslo metų savaitės darbo laiko grafiko patvirtinimo  20    1
 T-290  Dėl Pakruojo rajono  savivaldybės  2009  metų biudžeto  įvykdymo ataskaitos  patvirtinimo  20  1  
 T-291  Dėl Linkuvos specialiosios mokyklos 2010–2011 m. m. maksimalių veiklos rodiklių patvirtinimo  21    
 T-292  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl klasių komplektų skaičiaus bendrojo lavinimo mokyklose 2010–2011 m. m. patvirtinimo“ priedo dalinio pakeitimo  21    
 T-293  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo  21    
 T-294  Dėl Linkuvos specialiosios  mokyklos  nuostatų  patvirtinimo  21    
 T-295  Dėl Linkuvos specialiosios mokyklos medikamentų piniginių išlaidų normų patvirtinimo  21    
 T-296  Dėl Pakruojo rajono 2010 metų melioracijos darbų programos, vykdomos iš valstybės investicijų programos lėšų, ir Pakruojo rajono 2010 metų melioracijos lėšų panaudojimo programos naujos redakcijos patvirtinimo  18  3  
 T-297  Dėl Pakruojo rajono sporto centro nuostatų patvirtinimo  21    
 T-298  Dėl visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo papildymo  19  2  
 T-299  Dėl susisiekimo komunikacijų plėtros specialiojo plano parengimo   20  1  
 T-300  Dėl Guostagalio pagrindinės mokyklos likvidavimo procedūros pratęsimo ir likvidacinės komisijos pirmininko įgaliojimų pratęsimo  20  1  
 T-301  Dėl Stačiūnų pagrindinės mokyklos likvidavimo procedūros pratęsimo ir likvidacinės komisijos pirmininko įgaliojimų pratęsimo  21    
 T-302  Dėl Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo  21    
 T-303  Dėl įgaliojimų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui nustatyti švietimo įstaigų vadovams tarnybinio atlyginimo priedus  19  2  
 T-304  Dėl Pakruojo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos, Suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo  21    
 T-305  Dėl Pakruojo  rajono savivaldybės švietimo  įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų patvirtinimo  18  3  
 T-306  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-91 „Dėl  leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą“ patvirtinto investicinių projektų, finansuojamų iš paskolos lėšų,  sąrašo papildymo  16  5  
 T-307  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento XXIII skyriaus pakeitimo  20  1  
 T-308  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo r. Linkuvos gimnazijai  21    
 T-309  Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti Pakruojo rajono Šukionių Jono Noreikos pagrindinei mokyklai panaudos pagrindais  21    
 T-310  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ dalinio pakeitimo  21    
 T-311  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinės įstaigos filialams  21    
 T-312  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T-249 „Dėl leidimo UAB „Pakruojo šiluma“ pratęsti paskolų sutartis ir įkeisti bendrovei nuosavybės teise priklausantį turtą“ dalinio pakeitimo  18  3  
 T-313  Dėl leidimo UAB „Pakruojo šiluma“ imti ilgalaikę paskolą  16  5  
 T-314  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms  21    
 T-315  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl  Pakruojo  rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  17  3  
 T-316  Dėl leidimo imti ilgalaikę  paskolą  12  9