*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Tarybos posėdyje dalyvavo 23 tarybos nariai. Nedalyvavo Z. Pekelis, J. Vaitelis. Po 20 klausimo išvyko A. Atkočiūnas, E. Junevičius, V. Urmonas. 

Vardinis balsavimas: 2010-10-21 posėdžio balsavimo suvestinė

 

Sprendimo nr. Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-317  Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro pagalbos į namus ir specialiojo transporto paslaugų įkainių patvirtinimo  22    1
 T-318  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-413 „Dėl leidimų pardavinėti civilines pirotechnikos priemones, formos ir I, II TO klasės civilinių pirotechnikos priemonių išdavimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ ir 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-361 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-95 ,,Dėl Vietinės rinkliavos nuostatų patvirtinimo“ priedo dalinio pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios  23    
 T-319  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl socialinių paslaugų teikimo kainų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  23    
 T-320  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės studijų rėmimo fondo  23    
 T-321  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės merui Sauliui Gegieckui  23    
 T-322  Dėl žemės sklypo Pergalės g., Pakruojo m. (kad. Nr. 6553/0005:248), detaliojo plano atlikimo  23    
 T-323  Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės  kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo sąrašo patvirtinimo  23    
 T-324  Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo  23    
 T-325  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. T-344 ,,Dėl Leidimų išdavimo važiuoti Pakruojo rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis tvarkos patvirtinimo“ 1.3 papunkčio, 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T-230 ,,Dėl Kapinių tvarkymo taisyklių Pakruojo rajone patvirtinimo“ 1 priedo ir 2007 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-190 ,,Dėl Pakruojo kelių eismo saugumo komisijos nuostatų ir leidimo formos patvirtinimo“ 2 punkto  pripažinimo netekusiais galios  21    2
 T-326  Dėl Pakruojo rajono Degesių  pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo  22    1
 T-327  Dėl Pakruojo rajono Lygumų vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo  23    
 T-328  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, aptarnaujamų teritorijų patvirtinimo  23    
 T-329  Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio  15  6  2
 T-330  Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio  20    3
 T-331  Dėl Išorinės reklamos įrengimo Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių ir Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo  23    
 T-332  Dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo  23    
 T-333  Dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų III dolomito telkinio poveikio aplinkai vertinimo  18    5
 T-334  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo papildymo 9 punktu  23    
 T-335  Dėl Pakruojo sinagogos panaudos sutarties patvirtinimo  11  3  5
 T-336  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės socialinių būstų, esančių Pergalės g. 4, Pakruojyje, nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo  20    
 T-337  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 145.1.16 ir 175.14 punktų pakeitimo  20    
 T-338  Dėl pritarimo AB „Pakruojo autotransportas“ imti ilgalaikę paskolą ir garantijos  suteikimo  20