*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Tarybos posėdyje dalyvavo 21 tarybos narys. Nedalyvavo A. Atkočiūnas, V. J. Čepulis, V.  Kilčiauskas, J. Vaitelis.

Vardinis balsavimas: 2010-12-23 posėdžio balsavimo suvestinė

 

Sprendimo nr. Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-372  Dėl bendradarbiavimo sutarties tarp Lietuvos mokslų akademijos ir Pakruojo rajono savivaldybės tvirtinimo  21    
 T-373

 Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

 18  1  2
 T-374  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo  21    
 T-375  Dėl socialinio būsto nuomos skolų nurašymo  21    
 T-376  Dėl žemės sklypo Pakruojo k., Pakruojo r. sav. (kad. Nr. 6543/0013:85), detaliojo plano atlikimo  20    
 T-377  Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo, esančio Pakruojo r., Linkuvos sen., Judiškių k., priskyrimo prie negrąžinamos ir neprivatizuojamos žemės  20  1  
 T-378  Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo, esančio Pakruojo r. sav., priskyrimo prie negrąžinamos ir neprivatizuojamos žemės  19    2
 T-379  Dėl pavadinimų suteikimo Linkuvos seniūnijos Kalpokų kaimo gatvėms  21    
 T-380  Dėl pavadinimų suteikimo Linkuvos seniūnijos Gegiedžių kaimo gatvėms  21    
 T-381  Dėl pavadinimų suteikimo Klovainių seniūnijos Lašmenpamūšio kaimo gatvėms  21    
 T-382  Dėl pavadinimų suteikimo Klovainių seniūnijos Pamūšio kaimo gatvėms  21    
 T-383  Dėl pavadinimų suteikimo Klovainių seniūnijos Gailionių kaimo gatvėms  21    
 T-384  Dėl pavadinimų suteikimo Pašvitinio seniūnijos Peleniškių kaimo gatvėms  21    
 T-385  Dėl pavadinimų suteikimo Pašvitinio seniūnijos Mikniūnų kaimo gatvėms  21    
 T-386  Dėl pavadinimų suteikimo Žeimelio seniūnijos Akmenėlių kaimo gatvėms  21    
 T-387  Dėl pavadinimų suteikimo Žeimelio seniūnijos Staškavičių kaimo gatvėms  21    
 T-388  Dėl pavadinimų suteikimo Žeimelio seniūnijos Steigvilių kaimo gatvėms  21    
 T-389  Dėl pavadinimų suteikimo Žeimelio seniūnijos Mikoliškio kaimo gatvėms  21    
 T-390  Dėl pavadinimų suteikimo Lygumų seniūnijos Vilūnaičių kaimo gatvėms  21    
 T-391  Dėl pavadinimų suteikimo Lygumų seniūnijos Juknaičių kaimo gatvėms  21    
 T-392  Dėl pavadinimų suteikimo Lygumų seniūnijos Dvariškių kaimo gatvėms  21    
 T-393  Dėl pavadinimų suteikimo Lygumų seniūnijos Kauksnujų kaimo gatvėms  21    
 T-394  Dėl pavadinimų suteikimo Lygumų seniūnijos Poškiečių kaimo gatvėms  21    
 T-395  Dėl pavadinimų suteikimo Lygumų seniūnijos Stačiūnų kaimo gatvėms  21    
 T-396  Dėl pavadinimų suteikimo Lygumų seniūnijos Dargužių kaimo gatvėms  21    
 T-397  Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl  Pakruojo  rajono  savivaldybės 2010 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  18    3
 T-398  Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis investiciniame projekte „Pakruojo rajono Pašvitinio kadastrinės vietovės dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija“  21    
 T-399  Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis investiciniame projekte „Pakruojo rajono Mikoliškio ir Degėsių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“  21    
 T-400  Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Agrožeima“ rengiamame investiciniame projekte  20    1
 T-401  Dėl leidimo išnuomoti Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą  21    
 T-402  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti asociacijai Linksmučių kaimo bendruomenei panaudos pagrindais  21    
 T-403  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-366 „Dėl statybos bei rekonstrukcijos darbų vertės perdavimo“ priedo dalinio pakeitimo  21    
 T-404  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl statybos bei rekonstrukcijos darbų vertės perdavimo“ priedo dalinio pakeitimo  21    
 T-405  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo  21    
 T-406  Dėl UAB „Pakruojo projektavimo biuras“ direktoriaus išrinkimo  18    2
 T-407  Dėl viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo  19    2
 T-408  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos panaudos pagrindais  21    
 T-409  Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perėmimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  21    
 T-410  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės kontrolierei Irenai Urmonienei  21    
 T-411  Dėl leidimo VšĮ Pakruojo ligoninei parduoti ilgalaikį materialųjį turtą  21