*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdyje dalyvavo 21 tarybos narių. Posėdyje nedalyvavo A.Adomaitis, K.Gudas, J.Macijauskas, J.Polimaitis.

Vardinis balsavimas: 2011-01-27 posėdžio balsavimo suvestinė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-1  Dėl Pakruojo rajono etninės kultūros plėtros 2011–2014 metų programos patvirtinimo  21    
 T-2  Dėl Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo  21    
 T-3  Dėl Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo  21    
 T-4  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo  21    
 T-5  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  20    1
 T-6  Dėl Pakruojo r. Lygumų vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo  21    
 T-7  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2011 metų veiklos programos patvirtinimo  21    
 T-8  Dėl personalinio priedo prie tarnybinio atlyginimo mokėjimo Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos direktorei Romualdai Kulšytei  16  2  3
 T-9  Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties tarp Šiaulių valstybinės kolegijos ir Pakruojo rajono savivaldybės pasirašymui  17    4
 T-10  Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo tvarkos nustatymo  21    
 T-11  Dėl pritarimo paramos iš intervencinių atsargų teikimo labiausiai nepasiturintiems Pakruojo rajono gyventojams 2011 m. programai  20    1
 T-12  Dėl gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimo  21    
 T-13  Dėl Pakruojo rajono garbės piliečio vardo suteikimo  Vokietijos Federacinės Respublikos labdaros organizacijos „Verein fur osteuropahilfe“ prezidentui Josefui Kuberekui  21    
 T-14  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo  21    
 T-15  Dėl Pakruojo r., Linkuvos m., S. Dariaus ir S. Girėno g. esančio žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6538/0003:2) detaliojo plano patvirtinimo  21    
 T-16  Dėl Pakruojo m., Statybininkų g. 9 esančio žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6553/0004:11) detaliojo plano patvirtinimo  21    
 T-17  Dėl administracinio pastato statybos  20  1  
 T-18  Dėl savivaldybės ilgalaikio materialaus turto perdavimo ir UAB „Pakruojo  vandentiekis“ įstatinio kapitalo didinimo savivaldybės papildomu turtiniu įnašu ir įstatų pakeitimo  21    
 T-19  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti  asociacijai vietos veiklos grupei „Pakruojo rajono partnerystė“  panaudos pagrindais  19    2
 T-20  Dėl projektų, teikiamų gauti finansavimą iš Europos sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo  21    
 T-21  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero Sauliaus Gegiecko 2010 metų veiklos ataskaitos  18    3
 T-22  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorės Astos Jasiūnienės 2010 metų veiklos ataskaitos  19    2
 T-23  Dėl audito įmonės UAB „Pakruojo projektavimo biuras“ išrinkimo  21    
 T-24  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės administracijai  21