*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdyje dalyvavo 20 tarybos narių. Posėdyje nedalyvavo D.Jurgaitis, P.Karvelis, V.Kilčiauskas, A.Kubilickienė, J.Vaitelis.

Vardinis balsavimas: 2011-02-17 posėdžio balsavimo suvestinė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-25  Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės 2011 metų biudžeto programų aprašymų patvirtinimo
 15    5
 T-26  Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės 2011 metų seniūnijų veiklos programų patvirtinimo  20    
 T-27  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo  14  2  4
 T-28 Dėl Pakruojo rajono pedagoginės psichologinės tarnybos pareigybių ir etatų patvirtinimo  20    
 T-29  Dėl Linkuvos kultūros centro struktūros ir etatų sąrašo patvirtinimo
 20    
 T-30  Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo  20    
 T-31  Dėl AB „Pakruojo autotransportas“ rentabilumo procento nustatymo  18    2
 T-32  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės valdybos 2002 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. 340 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  20    
 T-33  Dėl Pakruojo r. Lygumų vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo  20    
 T-34  Dėl Pakruojo r. Degesių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo  20    
 T-35  Dėl projektų, teikiamų gauti finansavimą iš Europos sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto, sąrašo papildymo  20    
 T-36  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007–2013 metų strateginio plėtros plano priemonių papildymo  20    
 T-37  Dėl projekto  ,,Šiaulių regiono turizmo sektoriaus plėtros planavimo tobulinimas“ įgyvendinimo  19    1
 T-38  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-395 ,,Dėl pavadinimų suteikimo Lygumų seniūnijos Stačiūnų kaimo gatvėms“ 1 priedo dalinio pakeitimo  20    
 T-39 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-387 ,,Dėl pavadinimų suteikimo Žeimelio seniūnijos Staškavičių kaimo gatvėms“ 1 priedo dalinio pakeitimo  20    
 T-40  Dėl Pakruojo rajono 2011 metų melioracijos darbų programos, vykdomos iš valstybės investicijų programos lėšų, ir Pakruojo rajono 2011 metų melioracijos lėšų panaudojimo programos  patvirtinimo  20    
 T-41  Dėl  pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis akacijų melioracijos statinių naudotojų asociacijos investiciniame projekte „Pakruojo rajono Laipuškių kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“  20    
 T-42  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2011 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo  20    
 T-43  Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo, esančio Pakruojo r. sav., Žeimelio sen., Noreikų k., ploto sumažinimo  20    
 T-44 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo bei lėšų skyrimo tvarkos  20    
 T-45  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-227 patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo 6.2 ir 6.3 punktų pakeitimo  20    
 T-46  Dėl Pakruojo  rajono savivaldybės 2010 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitos apie programos priemonių vykdymą patvirtinimo  19    1
 T-47  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės  aplinkos apsaugos  rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių patvirtinimo  19    1
 T-48  Dėl valstybės turto nurašymo  20    
 T-49 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl savivaldybės ilgalaikio materialaus turto perdavimo AB „Pakruojo autotransportas“ įstatiniam kapitalui didinti ir įgaliojimų suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios  19    1
 T-50 Dėl administracinio pastato statybos Jovarų k., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav.  20    
 T-51 Dėl Pakruojo rajono bendruomenių rėmimo programos ir Pakruojo rajono bendruomenių rėmimo tarybos nuostatų patvirtinimo  16    4
 T-52 Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą  19    1
 T-53 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės administracijai  20    
 T-54 Dėl socialinių paslaugų kainų patvirtinimo  20    
 T-55 Dėl Pakruojo rajono žmonių su negalia socialinės integracijos 2011 metų programos patvirtinimo  20    
 T-56 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 21 d. sprendimo Nr. T-324 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  20