*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdyje dalyvavo 19 tarybos narių. Posėdyje nedalyvavo Mykolas Arcimavičius, Aurelijus Atkočiūnas, Emilijus Junevičius, Jonas Jurgeliūnas, Inna Matvejeva, Vitolis Urmonas.

Vardinis balsavimas: 2011-03-24 posėdžio balsavimo suvestinė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-57  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos  16    3
 T-58  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą  19    
 T-59  Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos projektą „Jovarų kaimo bendruomenės administracinio pastato statyba“  19    
 T-60  Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti Mikoliškio kaimo bendruomenės projektą „Pastato rekonstrukcija ir aplinkos sutvarkymas pritaikant Mikoliškio kaimo bendruomenės reikmėms“  19    
 T-61  Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti Linksmučių kaimo bendruomenės projektą „Pastato rekonstrukcija pritaikant Linksmučių kaimo bendruomenės reikmėms“  19    
 T-62  Dėl Linkuvos specialiosios mokyklos 2011– 2012 m. m. maksimalių veiklos rodiklių patvirtinimo  19    
 T-63  Dėl Pakruojo  rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-302 „Dėl Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  19    
 T-64  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos  2010 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-181  „Dėl mokesčio už socialines paslaugas Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centre patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  19    
 T-65  Dėl UAB „Knyga visiems“ 2010 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo  19    
 T-66  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo  19    
 T-67  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo  19    
 T-68  Dėl pavadinimų suteikimo Pakruojo seniūnijos Preičiūnų kaimo gatvėms  19    
 T-69  Dėl pavadinimų suteikimo Pakruojo seniūnijos Paliečių kaimo gatvėms  19    
 T-70  Dėl pavadinimų suteikimo Pašvitinio seniūnijos Pamūšio kaimo gatvėms  19    
 T-71  Dėl pavadinimų suteikimo Klovainių seniūnijos Rimšonių kaimo gatvėms  19    
 T-72  Dėl pavadinimų suteikimo Lygumų seniūnijos Šukionių kaimo gatvėms  19    
 T-73  Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo, esančio Pakruojo r., Pakruojo sen., Preičiūnų k., priskirimo prie negrąžinamos ir neprivatizuojamos žemės  19    
 T-74  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos dalių šilumos ūkio specialiojo plano keitimo  19    
 T-75  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-340 ,,Dėl žemės sklypo Beržinių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav., detaliojo plano atlikimo“ dalinio pakeitimo  19    
 T-76  Dėl dolomito telkinio ,,Petrašiūnai II“ kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano koncepcijos ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos tvirtinimo  19    
 T-77  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto sudarymo  ir vykdymo taisyklių patvirtinimo  19    
 T-78  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto išlaidų, kai nevykdomas savivaldybės biudžetas, finansavimo tvarkos  19    
 T-79  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo  18    1
 T-80  Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo  12  1  3
 T-81  Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros  darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo sąrašo patvirtinimo  19    
 T-82  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Lygumų seniūnijai  19    
 T-83  Dėl sutikimo perimti turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn pagal dovanojimo sandorį  19    
 T-84  Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio  turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais asociacijai Pakruojo medžiotojų būreliui  19    
 T-85  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio kaupiamųjų lėšų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  19    
 T-86  Dėl asmenų (šeimų), turinčių teisę į Pakruojo rajono savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, prioritetinių sąrašų sudarymo ir socialinių būstų suteikimo asmenims, neįrašytiems į sąrašus, tvarkos aprašo patvirtinimo  19    
 T-87  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo  17    2