*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdyje dalyvavo 24 tarybos nariai. Nedalyvavo J. Polimaitis. Po 4 klausimo išėjo K. Gudas, I. Matvejeva. Po 31 klausimo išėjo P. A. Virkštis. Po 32 klausimo išėjo V. Urmonas. Po 47 klausimo išėjo P. Karvelis.

Vardinis balsavimas: 2011-04-28 posėdžio balsavimo suvestinė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-97  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo  23    1
 T-98  Dėl balsų skaičiavimo komisijos sudarymo ir balsavimo biuletenio formos patvirtinimo  23    1
 T-99  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojo skyrimo      
 T-100  Dėl susisiekimo komunikacijų plėtros Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Vaišvydžių k. specialiojo plano patvirtinimo  15    6
 T-101  Dėl Pakruojo rajono garbės piliečio vardo suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nariui Justinui Macijauskui  11    7
 T-102  Dėl Pakruojo rajono, Klovainių seniūnijos, Pamūšio kaimo vandenvietės statybos detaliojo plano patvirtinimo  22    
 T-103  Dėl Pakruojo rajono, Žeimelio seniūnijos, Noreikų kaimo vandenvietės  statybos detaliojo plano patvirtinimo  22    
 T-104  Dėl Pakruojo r. sav., Pakruojo k. esančio žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6543/0014:249) paskirties keitimo detaliojo plano patvirtinimo  22    
 T-105  Dėl Pakruojo r. sav., Žeimelio sen., Akmenėlių k. esančio žemės sklypo skysto kuro degalinei pastatyti detaliojo plano patvirtinimo  22    
 T-106  Dėl Priėmimo į Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo  22    
 T-107  Dėl klasių komplektų skaičiaus bendrojo lavinimo mokyklose 2011–2012 m. m. patvirtinimo  22    
 T-108  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2011 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  22    
 T-109  Dėl rašytojo Juozo Paukštelio literatūrinės premijos skyrimo  22    
 T-110  Dėl Asmenų (šeimų), turinčių teisę į Pakruojo rajono savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, prioritetinių sąrašų sudarymo ir socialinių būstų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo  22    
 T-111  Dėl Pakruojo r. sav., Ūdekų k. žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6583/0001:71) detaliojo plano pakeitimo  22    
 T-112  Dėl pavadinimų suteikimo Pakruojo sen. Pakruojo m. sodininkų bendrijos ,,Vasara“ gatvėms  22    
 T-113  Dėl pavadinimų suteikimo Pakruojo sen. Pakruojo k. sodininkų bendrijos „Tulpė“ gatvėms  22    
 T-114  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei Astai Jasiūnienei  22    
 T-115  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-413 „Dėl  Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ priedo dalinio pakeitimo  22    
 T-116  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. Nr. T-327 „Dėl Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo  22    
 T-117  Dėl Juozo Pakalnio muzikos mokyklos 2011–2012 m. m. maksimalių  veiklos   rodiklių patvirtinimo  21    1
 T-118  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės išteklių fondų patvirtinimo  22    
 T-119  Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo  22    
 T-120  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą  22    
 T-121  Dėl pavadinimo suteikimo Pakruojo sen. Pakruojo k. sodininkų bendrijų „Smiltelė“, „Šilas“, „Šaltinėlis“ gatvei  14  4  4
 T-122  Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis aprašo patvirtinimo  13  1  8
 T-123  Dėl Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašo ir Specialiojo leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje, aprašo patvirtinimo  20    2
 T-124  Dėl Pakruojo miesto teritorijos ribų pakeitimo plano (žemėtvarkos schemos) patvirtinimo  22    
 T-125  Dėl Pakruojo miesto teritorijos ribų pakeitimo  22    
 T-126  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo  22    
 T-127  Dėl Pakruojo rajono bendruomenių rėmimo tarybos patvirtinimo  18    1
 T-128  Dėl AB „Pakruojo autotransportas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo  15    5
 T-129  Dėl įgaliojimų suteikimo Juozui Pupiniui AB „Pakruojo autotransportas“ visuotiniame akcininkų susirinkime  20    
 T-130  Dėl įgaliojimų suteikimo dalyvauti viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro dalininkų susirinkimuose  18    2
 T-131  Dėl UAB „Pakruojo šiluma“ 2010 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo  12  1  7
 T-132  Dėl UAB „Pakruojo komunalininkas“ 2010 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo  13  1  6
 T-133  Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ 2010 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo  17    2
 T-134  Dėl UAB „Pakruojo projektavimo biuras“ 2010 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo  20    
 T-135  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės 2010 m. metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos rezultatų ataskaitos patvirtinimo  19    1
 T-136  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narių mokymo prioritetų 2011 metais nustatymo  20    
 T-137  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės atstovo teikimo į viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro valdybą  12  8  
 T-138  Dėl Administracinės komisijos prie Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir Komisijos pirmininko skyrimo  20    
 T-139  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir Komisijos pirmininko skyrimo  19    1
 T-140  Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais biudžetinei įstaigai Šiaulių teritorinei ligonių kasai  17    3
 T-141  Dėl papildomo susitarimo prie 2008 m. balandžio 29 d. panaudos sutarties, sudarytos tarp Pakruojo rajono savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro  20    
 T-142  Dėl prioritetinių projektų, teikiamų Valstybės investicijų 2012–2014 metų programai, sąrašo patvirtinimo  20    
 T-143  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2010 m.  metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos rezultatų ataskaitos patvirtinimo  18    1
 T-144  Dėl savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2011 m. I pusmetyje sąmatos patvirtinimo  15    3
 T-145  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos dalyvavimo Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektuose  12    7
 T-146  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo poilsio ir turizmo centro 2010 m. metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos rezultatų ataskaitos patvirtinimo  13    6