*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdyje dalyvavo 18 tarybos narių. Nedalyvavo Algirdas Adomaitis, Kazys Gudas, Povilas Karvelis, Erika Kižienė, Aleksandra Kubilickienė, Zenonas Pekelis, Jonas Polimaitis.

Vardinis balsavimas: 2011-05-26 posėdžio balsavimo suvestinė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-147  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-73 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės nevalstybinių organizacijų rėmimo programos  patvirtinimo“ papildymo  18    
 T-148  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-302 „Dėl Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  18    
 T-149  Dėl žemės mokesčio bei žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo  18    
 T-150  Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro nuostatų patvirtinimo  18    
 T-151  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti Mikoliškio kaimo bendruomenės projektą „Pastato rekonstrukcija ir aplinkos sutvarkymas pritaikant Mikoliškio kaimo bendruomenės reikmėms“ pakeitimo  18    
 T-152  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo  17    1
 T-153  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo  12    5
 T-154  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos, patvirtintos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-139 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir komisijos pirmininko skyrimo“ papildymo  17    1
 T-155  Dėl Administracinės komisijos prie Pakruojo rajono savivaldybės tarybos pirmininko skyrimo  18    
 T-156  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos komisijos sudarymo  18    
 T-157  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo  18    
 T-158  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą  17    1
 T-159  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą  18    
 T-160  Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo sąrašo patvirtinimo  18    
 T-161  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo  18    
 T-162  Dėl Pakruojo r. sav., Mažeikonių k. esančio žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6543/0001:315) detaliojo plano patvirtinimo  18    
 T-163  Dėl atstovavimo Pakruojo rajono savivaldybei viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame dalininkų susirinkime tvarkos patvirtinimo  18    
 T-164  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Šiaulių regiono plėtros tarybą  13    5
 T-165  Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos sudarymo  18    
 T-166  Dėl Pakruojo rajono kelių eismo saugumo komisijos sudarymo  18    
 T-167  Dėl susisiekimo komunikacijų plėtros Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Vaišvydžių k. specialiojo plano dalinio pakeitimo  18    
 T-168  Dėl Bedarbių rėmimo fondo priežiūros komisijos sudarymo  18    
 T-169  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl socialinės paramos komisijos sudarymo ir patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  18    
 T-170  Dėl Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo  18    
 T-171  Dėl Pakruojo rajono gyventojų užimtumo ir jų socialinės apsaugos klausimams spręsti komisijos sudarymo  18    
 T-172  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo  18    
 T-173  Dėl UAB „Pakruojo projektavimo biuras“ likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo  18    
 T-174  Dėl Pakruojo rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo priežiūros komisijos sudarymo  18    
 T-175  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo ir šio skyriaus valstybės tarnautojų, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, kurie vertina kitų Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų veiklą, tarnybinei veiklai įvertinti komisijos sudarymo  18    
 T-176  Dėl leidimo UAB „Pakruojo šiluma“ pratęsti paskolos sutartį ir padidinti paskolą  18    
 T-177  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojui Rromui Medzveckui  18    
 T-178  Dėl leidimo nuomoti savivaldybės turtą  18