*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdyje dalyvavo 21 tarybos narys. Nedalyvavo J. Jasiukaitis, E. Junevičius, V. Kilčiauskas, A. Kubilickienė. Po sprendimo Nr. T-207 išėjo K. Gudas.

Vardinis balsavimas: 2011-07-07 posėdžio balsavimo suvestinė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-179  Dėl Pakruojo rajono 2011 metų melioracijos darbų programos, vykdomos iš Valstybės investicijų programos lėšų, ir Pakruojo rajono 2011 metų melioracijos lėšų panaudojimo programos naujos redakcijos patvirtinimo  21    
 T-180  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-302 „Dėl Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  21    
 T-181  Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoms  21    
 T-182  Dėl Pakruojo rajono priešgaisrinės tarnybos darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo  21    
 T-183  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T–177 „Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojui Romui Medzveckui“ pripažinimo negaliojančiu  20    
 T-184  Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo  20    1
 T-185  Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo  20    1
 T-186  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo  20    
 T-187  Dėl valstybės turto (mokyklinio autobuso) perėmimo  21    
 T-188  Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos patvirtinimo  21    
 T-189  Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo  21    
 T-190  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2011–2013 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo  21    
 T-191  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei Astai Jasiūnienei  20    
 T-192  Dėl Pakruojo r. sav., Linkuvos m., Mūšos g. esančio žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6538/0001:44) detaliojo plano patvirtinimo  21    
 T-193  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos  21    
 T-194  Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo  21    
 T-195  Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose  20    1
 T-196  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės merui Sauliui Gegieckui  21    
 T-197  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės kontrolierei Irenai Urmonienei  21    
 T-198  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojui Romui Medzveckui  21    
 T-199  Dėl Pakruojo r. sav., Vilūnaičių k. esančio žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6540/0003:8) detaliojo plano rengimo  20    1
 T-200  Dėl prekyviečių detaliųjų planų rengimo  21    
 T-201  Dėl vėjo jėgainių parkų plėtros specialiojo plano ir detaliųjų planų rengimo vėjo jėgainėms pastatyti  21    
 T-202  Dėl žemės sklypo, esančio Pergalės g. (sklypo kadastrinis Nr. 6553/0005:243), Pakruojo m,. detaliojo plano patvirtinimo  21    
 T-203  Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ valdybos rinkimo  20    1
 T-204  Dėl UAB „Pakruojo šiluma“ valdybos rinkimo  18    3
 T-205  Dėl UAB „Pakruojo komunalininkas“ valdybos rinkimo  16    5
 T-206  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo  20    1
 T-207  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo  16    3
 T-208  Dėl leidimo pirkti vandens tiekimo tinklus ir vandens bokštą  18    1
 T-209  Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2011–2015 metų ilgalaikei investicijų programai ir investicijų planui  18    2
 T-210  Dėl pavadinimų suteikimo Linkuvos seniūnijos Triškonių kaimo gatvėms  20    
 T-211  Dėl pavadinimo suteikimo Linkuvos seniūnijos Laborų kaimo gatvei  20    
 T-212  Dėl pavadinimų suteikimo Linkuvos seniūnijos Megučionių kaimo gatvėms  20    
 T-213  Dėl pavadinimo suteikimo Pakruojo seniūnijos Karašilio kaimo gatvei  20    
 T-214  Dėl pavadinimų suteikimo Pašvitinio seniūnijos Sosdvario kaimo gatvėms  20    
 T-215  Dėl pavadinimų suteikimo Žeimelio seniūnijos Didžiojo Plonėno kaimo gatvėms  20    
 T-216  Dėl pavadinimų suteikimo Pašvitinio seniūnijos Kalevų kaimo gatvėms  20    
 T-217  Dėl pavadinimų suteikimo Pašvitinio seniūnijos Gražaičių kaimo gatvėms  20    
 T-218  Dėl pavadinimų suteikimo Linkuvos seniūnijos Rimkūnų kaimo gatvėms  20    
 T-219  Dėl pavadinimų suteikimo Linkuvos seniūnijos Plento kaimo gatvėms  20    
 T-220  Dėl pavadinimų suteikimo Linkuvos seniūnijos Gaižūnų kaimo gatvėms  20    
 T-221  Dėl pavadinimo suteikimo Linkuvos seniūnijos Girbutkių kaimo gatvei  19    1
 T-222  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Virginijui Grigoniui  19    1
 T-223  Dėl Apdovanojimo  Pakruojo rajono savivaldybės padėkos ženklo nuostatų patvirtinimo  20    
 T-224  Dėl leidimo nurašyti Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą  20    
 T-225  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais asociacijai  Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriui  20    
 T-226  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos sutarties termino pratęsimo  19    1
 T-227  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais asociacijai Sigutėnų kaimo bendruomenei ir leidimo atlikti statybos darbus  19    1
 T-228  Dėl leidimo asociacijai vietos veiklos grupei „Pakruojo rajono partnerystė“ atlikti tvarkomuosius statybos darbus Pakruojo rajono savivaldybei priklausančiame pastate  18    2
 T-229  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-291 „Dėl savivaldybės būsto (gyvenamųjų patalpų) ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo  20    
 T-230  Dėl leidimo  nutraukti prieš terminą 2008 m. lapkričio 18 d. savivaldybės turto panaudos sutartį tarp Pakruojo rajono savivaldybės administracijos ir Pakruojo rajono kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijos  20    
 T-231  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti Linksmučių kaimo bendruomenės projektą „Pastato rekonstrukcija pritaikant Linksmučių kaimo bendruomenės reikmėms“ pakeitimo  20    
 T-232  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007–2013 metų strateginio plėtros plano priemonių papildymo  19    1
 T-233  Dėl projektų, teikiamų gauti finansavimą iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo papildymo  20    
 T-234  Dėl prioritetinių projektų, teikiamų Valstybės investicijų 2012–2014 metų programai, sąrašo papildymo  20    
 T-235  Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (įgyvendinant ją planavimo būdu)  20