*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdyje dalyvavo 18 tarybos narių. Nedalyvavo A. Adomaitis, J. Jasiukaitis, J. Junevičius, J.Jurgeliūnas, V. Kacilevičius, A. Vepštas, P. A. Virkštis.

Vardinis balsavimas: 2011-08-25 posėdžio balsavimo suvestinė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-236  Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo, esančio Pakruojo r. sav., Žeimelio sen., Bardiškių k., priskyrimo prie negrąžinamos ir neprivatizuojamos žemės  18    
 T-237  Dėl pavadinimų suteikimo Pakruojo seniūnijos sodininkų bendrijos „Pušelė“ gatvėms (Pakruojo miesto teritorijoje)  18    
 T-238  Dėl pavadinimų suteikimo Pakruojo seniūnijos sodininkų bendrijos „Pušelė“ gatvėms (Pakruojo kaimo teritorijoje)  18    
 T-239  Dėl pavadinimų suteikimo Guostagalio seniūnijos Gedučių kaimo gatvėms  18    
 T-240  Dėl pavadinimo suteikimo Guostagalio seniūnijos Javydonių kaimo gatvei  18    
 T-241  Dėl pavadinimų suteikimo Guostagalio seniūnijos Šikšnių kaimo gatvėms  18    
 T-242  Dėl pavadinimų suteikimo Klovainių seniūnijos Petrašiūnų kaimo gatvėms  18    
 T-243  Dėl pavadinimo suteikimo Pakruojo seniūnijos Pašilio kaimo gatvei  18    
 T-244  Dėl pavadinimų suteikimo Pašvitinio seniūnijos Binėnų kaimo gatvėms  18    1
 T-245  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo  17    1
 T-246  Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų  teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo  13  1  4
 T-247  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-91 „Dėl  leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą“ patvirtinto investicinių projektų, finansuojamų iš paskolos lėšų, galutinio sąrašo patvirtinimo  10    8
 T-248  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T-316 „Dėl  leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą“ patvirtinto investicinių projektų, finansuojamų iš paskolos lėšų, sąrašo papildymo  9  5  4
 T-249  Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio  15    3
 T-250  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-302 „Dėl Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  18    
 T-251  Dėl Pakruojo rajono kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų 2012 metų programos patvirtinimo  11  1  6
 T-252  Dėl Pakruojo rajono turizmo plėtros studijos patvirtinimo  15    3
 T-253  Dėl įgaliojimų suteikimo savivaldybės administracijos direktoriui  18    
 T-254  Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą  18    
 T-255  Dėl Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo  18    
 T-256  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą  18    
 T-257  Dėl Pakruojo rajono aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 m. priemonių tvirtinimo (nauja redakcija)  18    
 T-258  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl  Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo  13    5
 T-259  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Pakruojo rajono savivaldybės saugaus eismo komisiją  17    1
 T-260  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl  Pakruojo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo  17    1
 T-261  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl Pakruojo rajono kelių eismo saugumo komisijos sudarymo“ panaikinimo  18    
 T-262  Dėl 2009 m. balandžio 1 d. nuomos (Pakruojo dvaro sodyba) sutarties Nr. SA-4-09-35 pakeitimo  15  1  2
 T-263  Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl  Pakruojo  rajono  savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  17    1
 T-264  Dėl leidimo UAB „Pakruojo šiluma“ pratęsti paskolos sutartį ir padidinti paskolą  15    3
 T-265  Dėl ilgalaikio turto įsigijimo  10    8
 T-266  Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2011–2015 metų ilgalaikei investicijų programai ir investicijų planui  9  1  8