*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdyje dalyvavo 22 tarybos nariai. Nedalyvavo J. V. Čepulis, S. Gegieckas, I. Matvejeva.

Vardinis balsavimas: 2011-09-29 posėdžio balsavimo suvestinė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-268  Dėl žemės sklypo, esančio Pakruojo r. sav.,  Klovainių sen., Beržinių k., suformavimo ir paskirties, naudojimo būdo, pobūdžio nustatymo detaliojo plano patvirtinimo  22    
 T-269  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo  22    
 T-270  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo  22    
 T-271  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo  22    
 T-272  Dėl Administracinės komisijos prie Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nuostatų patvirtinimo  22    
 T-273  Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės  2010  metų biudžeto  įvykdymo ataskaitos  patvirtinimo  14    8
 T-274  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m . liepos 1 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl Linkuvos specialiosios mokyklos darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  22    
 T-275  Dėl Pakruojo  rajono savivaldybės švietimo  įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų patvirtinimo  22    
 T-276  Dėl Pakruojo rajono 2011 metų melioracijos darbų programos, vykdomos iš Valstybės investicijų programos lėšų, papildymo  20    1
 T-277  Dėl klasių komplektų skaičiaus bendrojo lavinimo mokyklose 2011–2012 m. m. patvirtinimo  22    
 T-278  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl Pakruojo kelių eismo saugumo komisijos nuostatų ir leidimo formos patvirtinimo“ panaikinimo  22    
 T-279  Dėl vidutinės kuro kainos, taikomos būsto šildymo ir šalto vandens pašildymo išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti  21    1
 T-280  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų, Juozo Pakalnio muzikos mokyklos bei Linkuvos specialiosios mokyklos  direktorių darbo pagal papildomas darbo sutartis ir 2011–2012 mokslo metų savaitės darbo laiko grafiko patvirtinimo  22    
 T-281  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl  projektų, teikiamų gauti finansavimą iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  22    
 T-282  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos patvirtinimo  21    1
 T-283  Dėl leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą  14    8
 T-284  Dėl susisiekimo komunikacijų plėtros Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Vaišvydžių k. specialiojo plano patvirtinimo  19    3
 T-285  Dėl leidimo nuomoti savivaldybės turtą  22    
 T-286  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą  22    
 T-287  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Linkuvos specialiajai mokyklai  22    
 T-288  Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės  kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo sąrašo patvirtinimo  21    1
 T-289  Dėl pavadinimo suteikimo Pakruojo seniūnijos Jovarų kaimo gatvei  22    
 T-290  Dėl pavadinimų suteikimo Pašvitinio seniūnijos Peluodžių kaimo gatvėms  22    
 T-291  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą  22    
 T-292  Dėl Pakruojo r. sav. Lygumų ir Žeimelio mstl. aikščių priskyrimo prie negrąžinamos ir neprivatizuojamos žemės  22    
 T-293  Dėl UAB „Pakruojo projektavimo biuras“ išbraukimo iš privatizuojamų objektų sąrašo  22