*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdyje dalyvavo 22 tarybos nariai. Nedalyvavo K. Gudas, E. Junevičius, A. Kubilickienė

Vardinis balsavimas: 2011-10-27 posėdžio balsavimo suvestinė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-294  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-184 „Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ priedo dalinio pakeitimo  22    
 T-295  Dėl priėmimo į Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo  22    
 T-296  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-302 „Dėl Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  20    2
 T-297  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo  21    1
 T-298  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio  15    7
 T-299  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Knyga visiems“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio  22    
 T-300  Dėl Pakruojo rajono Pašvitinio kaimo bendruomenės atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio  19    3
 T-301  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo  20    1
 T-302  Dėl pritarimo komunalinių atliekų tvarkymo įkainiui  21    1
 T-303  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl projekto „Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ įgyvendinimo“ pakeitimo  17  1  4
 T-304  Dėl pritarimo pratęsti uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ kreditavimo sutarties Nr. KLL-2009-003-014 galiojimo terminą  14    8
 T-305  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio patvirtinimo  20    2
 T-306  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ centralizuotai teikiamos šilumos kainos nustatymo  18    4
 T-307  Dėl Pakruojo seniūnijos Sigutėnų kaimo Sodžiaus gatvės pratęsimo  22    
 T-308  Dėl Pakruojo seniūnijos Linksmučių kaimo Užupio gatvės pratęsimo  22    
 T-309  Dėl pavadinimo suteikimo Pašvitinio seniūnijos Laitiešinių kaimo gatvei  22    
 T-310  Dėl Pašvitinio seniūnijos Pamūšio kaimo Mokyklos gatvės pratęsimo  21    1
 T-311  Dėl Klovainių seniūnijos Gačionių kaimo Senolių gatvės pratęsimo  22    
 T-312  Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl  Pakruojo  rajono  savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  21    1
 T-313  Dėl visuomenės sveikatos stebėsenos Pakruojo rajono savivaldybėje 2010 m. ataskaitos patvirtinimo  21    1
 T-314  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2010 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo  22    
 T-315  Dėl Pakruojo rajono sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo  22    
 T-316  Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  20    2
 T-317  Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektus pagal Klimato kaitos specialiąją programą (biokuro katilams iki 500 kW galingumo įrengti)  22    
 T-318  Dėl dumblo perdirbimo aikštelės įrengimo Mažeikonių k. Pakruojo r. sav., detaliojo plano rengimo  14  4  4
 T-319  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo kandidatu į Šiaulių teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją  17    4