*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdyje dalyvavo 22 tarybos nariai. Nedalyvavo S. Gegieckas, K. Gudas, V. Urmonas.

Vardinis balsavimas: 2011-11-24 posėdžio balsavimo suvestinė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-320  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Grikpėdžių kaimo filialo įsteigimo  22    
 T-321  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-219 „Dėl Linkuvos ir Pakruojo kultūros centrų struktūros ir etatų sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  22    
 T-322  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus išregistravimo iš Juridinių asmenų registro  22    
 T-323  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo  22    
 T-324  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo  22    
 T-325  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo  22    
 T-326  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Vietinio ūkio ir statybos komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo  22    
 T-327  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos apsaugos komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo  20    2
 T-328  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo  21    1
 T-329  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo  22    
 T-330  Dėl pritarimo pratęsti uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo autotransportas“ kreditavimo sutarties Nr. KLL-2007-016-014 galiojimo terminą  16    6
 T-331  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos skaičiavimo metodikos nustatymo  15    7
 T-332  Dėl Pakruojo r. sav., Ūdekų k. esančio žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6583/0001:71) detaliojo plano patvirtinimo  22    
 T-333  Dėl žemės sklypų Meilionių k., Pašvitinio sen., Pakruojo r. sav. (kadastrinis Nr. 6508/0001:506 ir Nr. 6508/0001:124) detaliojo plano patvirtinimo  22    
 T-334  Dėl Pakruojo rajono 2011 metų melioracijos lėšų panaudojimo programos pakeitimo ir naujos redakcijos patvirtinimo  21    
 T-335  Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės  kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo sąrašo patvirtinimo  21    1
 T-336  Dėl lėšų, skirtų projektams rengti ir kofinansuoti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo  13    9
 T-337  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo  22    
 T-338  Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių 2012 metams nustatymo  21    1
 T-339  Dėl pavadinimų suteikimo Pašvitinio seniūnijos Vainiūnų kaimo gatvėms
 22    
 T-340  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės  teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo biudžetinei įstaigai Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centrui  22    
 T-341  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą  22    
 T-342  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti asociacijai Vietos veiklos grupei „Pakruojo rajono partnerystė“ panaudos pagrindais  22    
 T-343  Dėl Pakruojo r. sav. Lygumų ir Žeimelio mstl. aikščių detaliųjų planų rengimo  22    
 T-344  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-125 ,,Dėl Pakruojo miesto teritorijos ribų pakeitimo“ 1 priedo pakeitimo  21    1
 T-345  Dėl UAB „Pakruojo projektavimo biuras“ nuosavybės teise priklausančio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn  22    
 T-346  Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą  20    2
 T-347  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl garantijos suteikimo“ pakeitimo  22    
 T-348  Dėl  uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ ir Pakruojo rajono savivaldybės administracijos dalyvavimo valstybės projektuose pagal VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ Pakruojo rajone  19    3
 T-349  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2011 m. veiklos programos patvirtinimo  17    5
 T-350  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo  20    2
 T-351  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos  2011 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  22    
 T-352  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo  22    
 T-353  Dėl 2009 m. balandžio 1 d. nuomos (Pakruojo dvaro sodyba) sutarties Nr. SA-4-09-35 pakeitimo  21    1
 T-354  Dėl statinio, esančio Aleknaičių k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., pripažinimo nereikalingu ir jo nugriovimo  21    1