*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdyje dalyvavo 20 tarybos narių. Nedalyvavo A. Adomaitis, S. Gegieckas, K. Gudas, J. Jurgeliūnas, V. Kilčiauskas.

Vardinis balsavimas: 2011-12-22 posėdžio balsavimo suvestinė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-358  Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto  20    
 T-359  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-107 ,,Dėl kiaulininkystės kompleksų statybos Pakruojo rajone“ pripažinimo netekusiu galios  20    
 T-360  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų,  centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vedėjo ir šio skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo  12    7
 T-361  Dėl Pakruojo rajono Žeimelio vidurinės mokyklos  direktoriaus darbo pagal papildomą darbo sutartį ir 2011–2012 mokslo metų savaitės darbo laiko grafiko patvirtinimo  20    
 T-362  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos 2011- 2015 m. ir priemonių plano patvirtinimo  17    3
 T-363  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl kreipimosi socialinei paramai mokiniams gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  20    
 T-364  Dėl pavadinimų suteikimo Žeimelio seniūnijos Mažučių kaimo gatvėms  20    
 T-365  Dėl pavadinimo suteikimo Pakruojo seniūnijos Sigutėnų kaimo gatvei  20    
 T-366  Dėl Pakruojo dvaro sodyboje teikiamų paslaugų kainų nustatymo  20    
 T-367  Dėl Pakruojo rajono  bendrojo lavinimo mokyklų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo  patvirtinimo  20    
 T-368  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ir jos nuostatų patvirtinimo  20    
 T-369  Dėl Pakruojo rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo  20    
 T-370  Dėl žemės sklypo, esančio Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Moniūnų k. (kadastrinis Nr. 6570/0007:111), detaliojo plano patvirtinimo ir miško žemės pavertimo kitomis naudmenimis  18    
 T-371  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais asociacijai Grikpėdžių kaimo bendruomenei  20    
 T-372  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Pakruojo seniūnijai  20    
 T-373  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti asociacijai vietos veiklos grupei „Pakruojo rajono partnerystė“ panaudos pagrindais  16    3
 T-374  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo  20    
 T-375  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-383 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  20    
 T-376  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T-316 „Dėl  leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą“ patvirtinto investicinių projektų, finansuojamų iš paskolos lėšų,   sąrašo papildymo  20    
 T-377  Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl  Pakruojo  rajono  savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  20