*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdyje dalyvavo 19 tarybos narių. Posėdyje nedalyvavo A. Adomaitis, S. Gegieckas, J. Jasiukaitis, D. Jurgaitis, J. Jurgeliūnas, A. Kubilickienė.

Vardinis balsavimas: 2012-01-26 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-1  Dėl pavadinimo suteikimo Pakruojo seniūnijos kolektyvinio sodo bendrijos „Smiltelė“ gatvei  19    
 T-2  Dėl žemės sklypo Pakruojo r. sav., Pakruojo k. (kadastrinis Nr. 6543/0013:85) detaliojo plano patvirtinimo  18    
 T-3  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojo, pavaduojančio savivaldybės merą, Romo Medzvecko delegavimo į  Šiaulių regiono plėtros tarybą  16    3
 T-4  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo  19    
 T-5  Dėl Pakruojo rajono gyventojų užimtumo ir jų socialinės apsaugos klausimams spręsti komisijos sudarymo  19    
 T-6  Dėl įgaliojimo pasirašyti bendradarbiavimo sutarties pakeitimą  19    
 T-7  Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos sudarymo  19    
 T-8  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos komisijos sudarymo  19    
 T-9  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-242 „Dėl  Komisijos turizmo infrastruktūrai rajone tobulinti sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios  18    1
 T-10  Dėl Pakruojo rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo priežiūros komisijos sudarymo  18    3
 T-11  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo poilsio ir turizmo centro tarybos patvirtinimo  19    
 T-12  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 7 d.  sprendimo Nr. T-188 ,,Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo  16  1  2
 T-13  Dėl visuomenės sveikatos stebėsenos Pakruojo rajono savivaldybėje 2011 m. ataskaitos patvirtinimo  13    6
 T-14  Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos patvirtinimo  19    
 T-15  Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą  19    
 T-16  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo  14    5
 T-17  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės administracijai“ papildymo  18    
 T-18  Dėl papildomo susitarimo prie 2006  m. kovo 6  d. savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. PS-06-01  17    1
 T-19  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą  19    
 T-20  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-29 „Dėl Linkuvos kultūros centro struktūros ir etatų sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  18    1
 T-21  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartis, didžiausio leistino skaičiaus nustatymo  14  2  3
 T-22  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos struktūros ir etatų sąrašo patvirtinimo  14    5
 T-23  Dėl leidimo viešajai įstaigai Pakruojo ligoninei imti trumpalaikę paskolą  19    
 T-24  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės vyriausiojo gydytojo mėnesinės algos pastoviosios ir kintamosios dalių nustatymo  18    
 T-25  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinės algos pastoviosios ir kintamosios dalių nustatymo  18    
 T-26  Dėl Administracinės komisijos prie Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 metų ataskaitos patvirtinimo  19    
 T-27  Dėl advokato paslaugų pirkimo  18    1
 T-28  Dėl Šiaulių regiono savivaldybių bendradarbiavimo regioninėje atliekų tvarkymo sistemoje sutarties patvirtinimo  10  7  2
 T-29  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kontrolieriaus, Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų,  Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo ir šio skyriaus valstybės tarnautojų, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, kurie vertina kitų Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų veiklą, tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo  15    3
 T-30  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo  patvirtinimo  18    1
 T-31  Dėl statinių, esančių  Laisvės a. 1A, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav., pripažinimo nereikalingais ir jų nugriovimo  18    1