*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdyje dalyvavo 24 tarybos narių. Posėdyje nedalyvavo D. Jurgaitis.

Vardinis balsavimas: 2012-03-22 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-68  Dėl pavadinimo suteikimo Pakruojo sen. Pakruojo k. sodininkų bendrijos „Smiltelė“ gatvei  24    
 T-69  Dėl Lauko gatvės geografinių charakteristikų nustatymo Linkuvos mieste  24    
 T-70  Dėl Klovainių seniūnijos Titonių kaimo Gražiosios gatvės pratęsimo  22  1  1
 T-71  Dėl 2012 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, programos patvirtinimo  23    1
 T-72  Dėl klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse  2012–2013 mokslo metais nustatymo  23    1
 T-73  Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto  22    2
 T-74  Dėl leidimo VšĮ Pakruojo poilsio ir turizmo centrui dalyvauti projekte  23    
 T-75  Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti Sigutėnų kaimo bendruomenės projektą „Pastatų rekonstrukcija pritaikant Sigutėnų kaimo bendruomenės reikmėms“  24    
 T-76  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo poilsio ir turizmo centro 2011 m. metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos rezultatų ataskaitos patvirtinimo  21    3
 T-77  Dėl Pakruojo  rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos nuostatų patvirtinimo  24    
 T-78  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-367 „Dėl Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  24    
 T-79  Dėl nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo ir kapavietės skyrimo Pakruojo rajono kapinėse tvarkos aprašo patvirtinimo  24    
 T-80  Dėl Pakruojo r. sav., Linkuvos m., Kapų g. esančios laisvos valstybinės  žemės detaliojo plano atlikimo  24    
 T-81  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės kontrolierei  Irenai Urmonienei  24    
 T-82  Dėl įgaliojimų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nariui Algirdui Vepštui atstovauti Pakruojo rajono savivaldybės tarybą Viešosios įstaigos Pakruojo verslo ir informacijos centro visuotiniame dalininkų susirinkime  17    7
 T-83  Dėl renginių organizavimo Pakruojo rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos patvirtinimo  23    1
 T-84  Dėl pritarimo pratęsti uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ kreditavimo sutarties Nr. KLL-2010-006-00 galiojimo terminą  22    2
 T-85  Dėl Nepriklausomybės aikštės paskelbimo nerūkymo zona  20    4
 T-86  Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro direktoriaus pareiginės algos koeficiento patvirtinimo  24    
 T-87  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės narystės vietos veiklos grupėje „Pakruojo rajono partnerystė“  24    
 T-88  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Pakruojo rajono  savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo  24    
 T-89  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais biudžetinėms įstaigoms ir biudžetinės įstaigos filialui  23    1
 T-90  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės laikinai einančio mero pareigas Romo Medzvecko 2011 metų veiklos ataskaitos  17    7
 T-91  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorės Astos Jasiūnienės 2011 m. veiklos ataskaitos  16    8
 T-92  Dėl mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašo patvirtinimo  24    
 T-93  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  24    
 T-94  Dėl kreipimosi socialinei paramai mokiniams gauti tvarkos aprašo patvirtinimo  20    4
 T-95  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2012 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo  24    
 T-96  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2011 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo  23    1
 T-97  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2012 m. veiklos programos patvirtinimo  24    
 T-98  Dėl balsavimo biuletenio formos patvirtinimo  24    
 T-99  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorės Astos Jasiūnienės atleidimo iš pareigų  24    
 T-100  Dėl naudingųjų iškasenų (dolomito akmens) gavybos karjerui ,,Petrašiūnai II“ praplėsti detaliojo plano atlikimo  20  3  
 T-101  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo  21    2