*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdyje dalyvavo 24 tarybos nariai, po 5 klausimo 3 nariai išėjo, liko 21. Posėdyje nedalyvavo Z. Pekelis. Po 5 klausimo išėjo K. Gudas, D. Jurgaitis, P.A. Virkštis.

Vardinis balsavimas: 2012-04-27 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas 1 dalis

Posėdžio garso įrašas 2 dalis

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-102

 Dėl mero rinkimų slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo

 24    
 T-103

 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero išrinkimo

 S  S  S
 T-104  Dėl administracijos direktoriaus skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo  24    
 T-105

 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo

 S  S  S
 T-106  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Virginijaus Grigonio atleidimo iš pareigų  24    
 T-107  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ priedo dalinio pakeitimo  16    
 T-108  Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolų pripažinimo beviltiškomis  15  3  3
 T-109  Dėl Pakruojo „Versmės“ pradinės mokyklos ir „Žemynos“ pagrindinės mokyklos reorganizavimo  21    
 T-110  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-22 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos struktūros ir etatų sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  15  2  4
 T-111  Dėl papildomo susitarimo prie 2006  m. gegužės 29  d. Savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. PS-06-05/1  20    
 T-112  Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą  20    1
 T-113  Dėl socialinių išmokų teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo  21    
 T-114  Dėl Klovainių seniūnijos Laipuškių kaimo gatvių pratęsimo ir suteikimo  21    
 T-115  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-116  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų pajamų nuomos už paslaugas planavimo ir apmokėjimo už atliktus darbus bei paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo  21    
 T-117  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą  20    1
 T-118  Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės  kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo sąrašo patvirtinimo  21    
 T-119  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ 2011 metų metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo  16    5
 T-120  Dėl įgaliojimų suteikimo Juozui Pupiniui AB „Pakruojo autotransportas“ visuotiniame akcininkų susirinkime  19    1
 T-121  Dėl Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro teikiamų paslaugų įkainių  patvirtinimo  21    
 T-122  Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo  14  2  5
 T-123  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T-316 „Dėl  leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą“ patvirtinto investicinių projektų, finansuojamų iš paskolos lėšų, galutinio sąrašo patvirtinimo  20    1
 T-124  Dėl kredito linijos  19    2
 T-125  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-313 ,,Dėl Socialinės globos, teikiamos asmenims su sunkia negalia, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  21    
 T-126  Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje esančiose bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo  21    
 T-127  Dėl Žeimelio vidurinės mokyklos bendrabutyje teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo  21    
 T-128  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės 2011 m. metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos rezultatų ataskaitos patvirtinimo  18    3
 T-129  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2011 m.  metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos rezultatų ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-130  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ 2011 metų metinės finansinės ataskaitos patvirtinimo  18    3
 T-131  Dėl pritarimo pratęsti uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ kredito linijos sutarties Nr. K-1200-2008-116 galiojimo terminą  18    3
 T-132  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2011 metų metinės finansinės ataskaitos patvirtinimo  12    9
 T-133  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011 metų ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-134  Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti Laipuškių kaimo bendruomenės projektą „Pastato pritaikymas Laipuškių kaimo bendruomenės reikmėms“  21    
 T-135  Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto  20    1