*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradjo 21 tarybos narys. Po 2 klausimo 1 narys atėjo, o po 6 dar vienas. Toliau posėdyje dalyvavo 23 tarybos nariai. Posėdyje nedalyvavo A. Adomaitis ir K.Gudas.

Vardinis balsavimas: 2012-05-31 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas 1 dalis

Posėdžio garso įrašas 2 dalis

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-136 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo  16    4
 T-137

Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo

 21    
 T-138

Dėl Pakruojo seniūnijos sodininkų bendrijos „Pušelė“ gatvių pratęsimo, panaikinimo ir priskyrimo

 21    
 T-139 Dėl Linkuvos seniūnijos Kalpokų kaimo gatvės pratęsimo ir pavadinimo suteikimo  22    
 T-140

Dėl tarybos sekretoriaus pareigybės steigimo

 21    
 T-141 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės vyriausiojo gydytojo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo  21    
 T-142 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo  22    
 T-143 Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo įstatymo nenustatytais atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo  23    
 T-144 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–2014 metų programos patvirtinimo  18    4
 T-145 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T-73 „Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto“ pripažinimo negaliojančiu  23    
 T-146 Dėl  žemės nuomos mokesčio už valstybinę  žemę  tarifų ir lengvatų  nustatymo  19 1  3
 T-147 Dėl  žemės mokesčio lengvatų  nustatymo 2012 metams  23    
 T-148 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės atstovo teikimo į viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro valdybą  20    3
 T-149 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą  20    3
 T-150 Dėl dviejų žemės sklypų Beržinių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav. detaliojo plano atlikimo  22  1  
 T-151 Dėl Vėjo jėgainių parkų plėtros Pakruojo rajone, Pakruojo ir Lygumų seniūnijose, specialiojo plano patvirtinimo  21    
 T-152 Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6540/0003:8), esančio Pakruojo r. sav., Vilūnaičių k., detaliojo plano patvirtinimo  23    
 T-153 Dėl pritarimo Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos neformaliojo švietimo programoms  23    
 T-154 Dėl Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos 2012–2013 mokslo metų maksimalių veiklos rodiklių patvirtinimo  23    
 T-155 Dėl užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje  23    
 T-156 Dėl ilgalaikių paskolų refinansavimo  20    3
 T-157 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymo plano patvirtinimo  23    
 T-158 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo  23    
 T-159 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą  23    
 T-160 Dėl statybos ribos tikslinimo  23    
 T-161 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo  22    1
 T-162 Dėl savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2012 m. sąmatos patvirtinimo  23    
 T-163 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ 2011 metų metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  20    2
 T-164 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ įstatinio kapitalo didinimo savivaldybės papildomu turtiniu įnašu ir įstatų pakeitimo  22    
 T-165 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti  panaudos pagrindais Laipuškių kaimo bendruomenei  22    
 T-166 Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo  23    
 T-167 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo  23