*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 21 tarybos narys. Nedalyvavo A. Adomaitis, K. Gudas, K. Malinauskas, Z. Pekelis.

Vardinis balsavimas: 2012-06-28 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-168  Dėl viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo  20    
 T-169

 Dėl žemės sklypo (kadastrinis nr. 6543/0014:158), esančio Pakruojo r. sav., Pakruojo k., detaliojo plano patvirtinimo 

 20    
 T-170  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių patvirtinimo   20    
 T-171  Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą  19    1
 T-172  Dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo  20    
 T-173  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės studijų rėmimo fondo  tarybos sudarymo   19    
 T-174  Dėl vienybės aikštės geografinių charakteristikų pakeitimo ir Kęstučio g. pratęsimo Pakruojo mieste  20    
 T-175  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-252 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės prekybos prekyvietėse ir viešose vietose taisyklių patvirtinimo“ 3 priedo papildymo  20    
 T-176  Dėl gyventojų apklausos organizavimo  20    
 T-177  Dėl Vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo   18    2
 T-178  Dėl akcinės bendrovės „Pakruojo autotransportas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo   20    
 T-179  Dėl Pakruojo rajono daugiabučių gyvenamųjų namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės nuolatinės techninės priežiūros mokesčio tarifo patvirtinimo  14    6
 T-180  Dėl Pakruojo rajono daugiabučių gyvenamųjų namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo mokesčio tarifo patvirtinimo  16    4
 T-181  Dėl Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo  20    
 T-182  Dėl vėjo jėgainių pirmojo parko statybos Pakruojo r. sav., Lygumų sen. detaliojo plano patvirtinimo   19    
 T-183  Dėl vėjo jėgainių trečiojo parko statybos Pakruojo r. sav., Lygumų sen., Ramonaičių k. detaliojo plano patvirtinimo   19    
 T-184  Dėl telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti  tvarkos aprašo patvirtinimo  20    
 T-185  Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl  Pakruojo  rajono  savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  20    
 T-186  Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo  16    4
 T-187  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl laikinosios komisijos sudarymo“ 3 punkto pakeitimo  10  1  5
 T-188  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-283  „Dėl  leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą“ patvirtinto investicinių projektų, finansuojamų iš paskolos lėšų, kreditorinių įsiskolinimų  sąrašo papildymo  20    
 T-189  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-346  „Dėl  leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą“ patvirtinto investicinių projektų, finansuojamų iš paskolos lėšų, kreditorinių įsiskolinimų sąrašo papildymo  20    
 T-190  Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ įstatų patvirtinimo  17    2
 T-191  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų komisijos sudarymo  20    
 T-192  Dėl 2012 metais privatizuojamų objektų sąrašo patvirtinimo  20    
 T-193  Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn  20    
 T-194  Dėl Pakruojo m., statybininkų g. 28 esančio žemės sklypo (kadastrinis nr. 6553/0005:66) detaliojo plano rengimo  20