*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradjo 21 tarybos narys. Nedalyvavo E. Junevičius, Z. Pekelis, A. Vepštas, A. P. Virkštis.

Vardinis balsavimas: 2012-08-16 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-195  Dėl pritarimo investicinio projekto „Infekuotų medicininių atliekų nukenksminimas“ įgyvendinimui  21    
 T-196  Dėl Pakruojo rajono kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų 2013–2018 metų programos patvirtinimo  17  3  1
 T-197  Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo sąrašo patvirtinimo  21    
 T-198  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2012–2013 mokslo metais nustatymo“ dalinio pakeitimo  21    
 T-199  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo  21    
 T-200  Dėl Pakruojo r. sav., Žeimelio sen., Mikoliškio gyvenvietės išplanavimo keitimo  21    
 T-201  Dėl žemės sklypo Pakruojo r. sav., Moniūnų k. (kadastrinis nr. 6570/0007:109) detaliojo plano atlikimo  18    2
 T-202  Dėl dolomito telkinio „Petrašiūnai II“ kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo  15  1  4
 T-203  Dėl pavadinimo suteikimo Klovainių seniūnijos Gačionių kaimo gatvei  21    
 T-204  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-361 „Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo komunalininkas“ teikti Pakruojo rajono mišrių komunalinių, buityje susidarančių pavojingų, bioskaidžių, elektros ir elektroninės įrangos, didelio gabarito atliekų, naudotų padangų ir antrinių žaliavų surinkimo ir transportavimo į jų šalinimo vietas paslaugas“ panaikinimo  18    3
 T-205  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl leidimo UAB „Pakruojo šiluma“ dalyvauti UAB „Pakruojo altergrana“ steigime“ pripažinimo negaliojančiu  20    1
 T-206  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą  21    
 T-207  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-291 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ dalinio pakeitimo  21    
 T-208  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo komunalininkas“ ir įstatinio kapitalo didinimo papildomu turtiniu įnašu bei įstatų patvirtinimo  19    1
 T-209  Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. Sprendimu Nr. T-69 sudarytos laikinosios komisijos išvadoms  12  1  
 T-210  Dėl pritarimo Žeimelio vidurinės mokyklos sudarytai sutarčiai  11  2