*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 22 tarybos narys. Nedalyvavo A. Adomaitis, K. Gudas, K. Malinauskas.

Vardinis balsavimas: 2012-09-20 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-211  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo" priedo dalinio pakeitimo  22    
 T-212  Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą  21    1
 T-213  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2011 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo  22    
 T-214  Dėl 2012 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, programos patvirtinimo  21    
 T-215  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2012-2013 mokslo metais nustatymo" dalinio pakeitimo  22    
 T-216  Dėl Pakruojo r. sav., Mažeikonių k. esančio žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6543/0015:289) detaliojo plano rengimo  22    
 T-217  Dėl vėjo jėgainių antrojo parko statybos Pakruojo r. sav., Lygumų sen., Miniūnų k. ir Joniškaičių k. detaliojo plano patvirtinimo  18  1  3
 T-218  Dėl pavadinimų suteikimo Pakruojo seniūnijos Pakruojo kaimo sodininkų bendrijų „Šaltinėlis" ir „Šilas" gatvėms  22    
 T-219  Dėl Pakruojo seniūnijos sodininkų bendrijos „Pušelė" gatvių priskyrimo  21    1
 T-220  Dėl 2012 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Pakruojo rajono savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti, paskirstymo patvirtinimo  22    
 T-221  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl Pakruojo rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo priežiūros komisijos sudarymo" dalinio pakeitimo  22    
 T-222  Dėl akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perdavimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise  15  2  5
 T-223  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos sudarymo" dalinio pakeitimo  22    
 T-224  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės konteinerių aikštelių išdėstymo schemų patvirtinimo  18    4
 T-225  Dėl leidimų teikti atrakcionų ir pramoginių įrenginių paslaugas Pakruojo rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  22    
 T-226  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymo plano patvirtinimo  22  

 

 T-227  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių patvirtinimo  20    2
 T-228  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centrui  22    
 T-229  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų patvirtinimo  22    
 T-230  Dėl ikimokyklinio ugdymo mokinio krepšelio lėšų, skiriamų iš ES struktūrinių fondų projekto, paskirstymo įstaigoms  22    
 T-231  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Žeimelio vidurinei mokyklai  22    
 T-232  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo poilsio ir turizmo centro įgaliojimo  22    
 T-233  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-195 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose" papildymo  21    1
 T-234  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir Juozo Pakalnio muzikos mokyklos direktorių pedagoginio darbo ir 2012-2013 mokslo metų savaitės darbo laiko grafiko patvirtinimo  19    3
 T-235  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Pakruojo rajono priešgaisrinei tarnybai  21    1
 T-236  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo" dalinio pakeitimo  22    
 T-237  Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2012 m. programos sąrašo patvirtinimo  22    
 T-238  Dėl leidimo nutraukti prieš terminą savivaldybės turto panaudos sutartis  20    2
 T-239  Dėl leidimo atnaujinti 2002 m. liepos 9 d. ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį nr. 1  15    7
 T-240  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais  22    
 T-241  Dėl pritarimo projekto „Šiaulių regiono turizmo produktų rinkodara" rengimui ir įgyvendinimui  22