*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 21 tarybos narys. Nedalyvavo K. Gudas, V. Kacilevičius, J. Macijauskas, R. Medzveckas.

Vardinis balsavimas: 2012-10-25 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-242  Dėl vidutinės kuro kainos, taikomos būsto šildymo ir šalto vandens pašildymo išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti  21    
 T-243  Dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo   21    
 T-244  Dėl šiluminės energijos, tiekiamos kitiems vartotojams iš Pakruojo rajono ugdymo įstaigų katilinių, kainos nustatymo  21    
 T-245  Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Šiaulių universitetu  21    
 T-246  Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir civilinių kapinių lankymo Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo  20    1
 T-247  Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2012 m. programos sąrašo patvirtinimo  21    
 T-248  Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2013 metams  19    2
 T-249  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio  12    8
 T-250  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio  13  1  7
 T-251  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 21 d. sprendimu nr. T-324 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo dalinio pakeitimo ir papildymo  20    1
 T-252  Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo   21    
 T-253  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Pakruojo „Žemynos“ pagrindinei mokyklai  21    
 T-254  Dėl žemės sklypo, esančio Pakruojo rajono Žeimelio miestelyje, pirkimo  19    2
 T-255  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą  21    
 T-256  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn  21    
 T-257  Dėl valstybės turto perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos pagrindais Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijai   21  

 

 T-258  Dėl leidimo atlikti Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto paprastąjį remontą   21    
 T-259  Dėl Pakruojo r. sav., Žeimelio sen., Mikoliškio gyvenvietės išplanavimo dalinio panaikinimo ir kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo ūkininko sodybos vietai parinkti  21    
 T-260  Dėl leidimo rengti statybos techninį projektą vietinės reikšmės kelio „Beinoraičiai–Dausiškiai“ apsaugos zonoje   16    5
 T-261  Dėl socialinio būsto fondo plėtros komisijos sudarymo, komisijos darbo reglamento patvirtinimo  19    1
 T-262  Dėl socialinių būstų pirkimo  21    
 T-263  Dėl Pakruojo sporto klubo „Robusta“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio  21    
 T-264  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo nr. T-34 „Dėl  Pakruojo  rajono  savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  21    
 T-265  Dėl Pakruojo m., Vytauto Didžiojo g. 24 esančio žemės sklypo (kadastrinis nr. 6553/0005:202) detaliojo plano rengimo  21