*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

Posėdį pradėjo 21 tarybos narys. Nedalyvavo S. Gegieckas, D. Jurgaitis, V. Kacilevičius, Z. Pekelis.

Vardinis balsavimas: 2012-11-22 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-266  Dėl Pakruojo r. sav., Pakruojo sen., Mažeikonių k. esančio žemės sklypo (kadastrinis nr. 6543/0015:386) detaliojo plano rengimo   21    
 T-267  Dėl pavadinimų suteikimo Pakruojo seniūnijos Pakruojo kaimo sodininkų bendrijos „Smiltelė“ gatvėms  21    
 T-268  Dėl pavadinimo suteikimo Pakruojo seniūnijos Pakruojo miesto gatvei  21    
 T-269  Dėl (duomenys neskelbiami) atleidimo nuo žemės mokesčio  21    
 T-270  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo komunalininkas“ teikti Pakruojo rajono mišrių komunalinių, buityje susidarančių pavojingų, bioskaidžių, elektros ir elektroninės įrangos, didelio gabarito atliekų, naudotų padangų ir antrinių žaliavų surinkimo ir transportavimo į jų šalinimo vietas paslaugas“ panaikinimo“ dalinio pakeitimo   20    1
 T-271  Dėl audito įmonės išrinkimo UAB „Pakruojo vandentiekis“ 2012 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti  21    
 T-272  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-175 „Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąjį namą su priklausiniais, esantį Tulpių g. 2, Linkuvos mieste, Pakruojo rajone“ papildymo  15    6
 T-273  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo  15  1  5
 T-274  Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo  17    4
 T-275  Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2013 metais vykdomai veiklai, nustatymo  20    1
 T-276  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007–2013 metų Strateginio plėtros plano priemonių papildymo  21    
 T-277  Dėl Pakruojo kultūros centro struktūros ir etatų sąrašo patvirtinimo  21    
 T-278  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo  21    
 T-279  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  21    
 T-280  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymo plano patvirtinimo  20    1
 T-281  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių patvirtinimo   21  

 

 T-282  Dėl perkainojimo rezervo sudarymo AB „Pakruojo autotransportas“ ir įgaliojimų suteikimo Juozui Pupiniui AB „Pakruojo autotransportas“ visuotiniame akcininkų susirinkime  21    
 T-283  Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo   21    
 T-284  Dėl Šiaulių apskrities Pakruojo rajono Petrašiūnų II telkinio dalies  dolomito išteklių naudojimo detaliojo plano projekto   20    
 T-285  Dėl dviejų žemės sklypų suformavimo, tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymo vėjo jėgainėms pastatyti Pakruojo r. Sav., Pakruojo sen., Akmenėlių ir Pakruojo k.  Detaliojo plano patvirtinimo   20    
 T-286  Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Pakruojo autotransportas“ valdybos sprendimui perleisti panaudos pagrindais turtą    21