*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 24 tarybos narys. Nedalyvavo V. Kilčiauskas.

Vardinis balsavimas: 2012-12-20 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-287  Dėl valstybės finansinės paramos teikimo užsienyje žuvusio Lietuvos Respublikos piliečio (duomenys neskelbiami) palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką  24    
 T-288  Dėl naudojimosi taksi stotelėmis Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo  24    
 T-289  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos vietinio ūkio ir statybos komiteto sudarymo  24    
 T-290  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos švietimo, kultūros ir sporto komiteto sudarymo  24    
 T-291  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto sudarymo  23    1
 T-292  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos kaimo reikalų ir aplinkos apsaugos komiteto sudarymo  19    5
 T-293  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo  22  1  1
 T-294  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo negaliojančiais  23    1
 T-295  Dėl nuolatinių patalpų rinkėjams priimti skyrimo Lietuvos Respublikos seimo nariui ir jų išlaikymo   24    
 T-296  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl statybos bei rekonstrukcijos darbų vertės perdavimo“ priedo dalinio pakeitimo  23    1
 T-297  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-366 „Dėl statybos bei rekonstrukcijos darbų vertės perdavimo“ priedo dalinio pakeitimo  24    
 T-298  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto įtraukimo į 2013 metų privatizuojamų objektų sąrašą  24    
 T-299  Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą  24    
 T-300  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo   17    7
 T-301  Dėl šilumos kainos dedamųjų antriems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams nustatymo uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo šiluma“   22    2
 T-302  Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo  22  

 1

 T-303  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo įgyvendinimo   24    
 T-304  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  24    
 T-305  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Pakruojo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos, suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  24    
 T-306  Dėl Pakruojo r. Linkuvos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ nuostatų patvirtinimo   24    
 T-307  Dėl Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo   24    
 T-308  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos pagrindais Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui  22    2
 T-309  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės autotransporto priemonių nuomos įkainių patvirtinimo   22    2
 T-310  Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, šviečiamųjų ir pažintinių-informacinių projektų dalinio finansavimo Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis taisyklių patvirtinimo  22    2
 T-311  Dėl leidimo nutraukti prieš terminą savivaldybės turto panaudos sutartis  23    1
 T-312  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo  24    
 T-313  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Pakruojo  rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  24    
 T-314  Dėl akcinės bendrovės „Pakruojo autotransportas“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio  17    7
 T-315  Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo komunalininkas“ teikti Pakruojo rajono mišrių komunalinių, buityje susidarančių pavojingų, bioskaidžių, elektros ir elektroninės įrangos, didelio gabarito atliekų, naudotų padangų ir antrinių žaliavų surinkimo ir transportavimo į jų šalinimo vietas paslaugas  24