*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 15 tarybos narys. Nedalyvavo A. Adomaitis, R. Gasparavičius, S. Gegieckas, K. Gudas, J. Jurgeliūnas, P. Karvelis, A. Kubilickienė, J. Macijauskas, Z. Pekelis, V. Urmonas. 

Vardinis balsavimas: 2013-01-24 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-1  Dėl Pakruojo rajono Triškonių pagrindinės mokyklos direktoriaus darbo  pagal papildomą darbo sutartį ir 2012–2013 mokslo metų Triškonių ir Degesių pagrindinių mokyklų bei Juozo Pakalnio muzikos mokyklos direktorių savaitės darbo laiko grafiko patvirtinimo  15    
 T-2  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimo nr. T-229 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės švietimo  įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų patvirtinimo“ papildymo  15    
 T-3  Dėl Pakruojo rajono kultūros įstaigose vykstančių renginių trukmės nustatymo  15    
 T-4  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2012–2013 mokslo metais nustatymo“ dalinio pakeitimo  15    
 T-5  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-16 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų  tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano dalinio pakeitimo  15    
 T-6  Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą  15    
 T-7  Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Dmanisi (Gruzija) savivaldybe  15    
 T-8  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007–2013 metų Strateginio plėtros plano atnaujinimo  10    5
 T-9  Dėl Pakruojo r. sav., Sigutėnų k. esančio žemės sklypo (kadastrinis nr. 6543/0015:237) detaliojo plano rengimo   15    
 T-10  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn  15    
 T-11  Dėl leidimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Žeimelio ir Pašvitinio seniūnijoms nuomoti Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą   15    
 T-12  Dėl audito įmonės išrinkimo UAB „Pakruojo šiluma“ 2012 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti  14    1
 T-13  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu nr. T-300 patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos aprašo 7 ir 8 punkto pakeitimo   15    
 T-14  Dėl viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos darbo reglamento ir atrankos darbdaviams parinkti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo   15    
 T-15  Dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo    15    
 T-16  Dėl žemės sklypo, esančio virš Petrašiūnų II dolomito telkinio išteklių, Pakruojo r. sav. teritorijoje (kadastrinis nr. 6543/0014:272), detaliojo plano atlikimo  13  1

 

 T-17  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo  15    
 T-18  Dėl jaunimo problemų sprendimo Pakruojo rajono savivaldybėje 2013–2018 metų plano patvirtinimo  15    
 T-19  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2013 metų veiklos programos patvirtinimo  15    
 T-20  Dėl įgaliojimo pasirašyti susitarimą dėl paskolos sutarties pakeitimo  15