*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 22 tarybos narys. Nedalyvavo R. Gasparavičius, S. Gegieckas, K. Gudas.

Vardinis balsavimas: 2013-02-21 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-21  Dėl valstybės finansinės paramos teikimo užsienyje mirusios Lietuvos Respublikos pilietės (duomenys neskelbiami) palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką  22    
 T-22  Dėl 2013 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, programos patvirtinimo  21    
 T-23  Dėl Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro ir Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos  22    
 T-24  Dėl Triškonių pagrindinės mokyklos reorganizavimo  19    3
 T-25  Dėl Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos  22    
 T-26  Dėl vaiko išlaikymo Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ specialiojo ugdymo grupėje „Spindulėlis“  18    4
 T-27  Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Panevėžio kolegija  21    1
 T-28  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų pažymėjimo išdavimo tvarkos bei pažymėjimo ir paraiškos pažymėjimui gauti formų patvirtinimo“ panaikinimo  22    
 T-29  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos pagrindais  22    
 T-30  Dėl pavadinimo suteikimo Rozalimo seniūnijos Žvirblonių kaimo gatvei   22    
 T-31  Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, šviečiamųjų ir pažintinių-informacinių projektų dalinio finansavimo Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis programos patvirtinimo  15    7
 T-32  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo  22    
 T-33  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių patvirtinimo  18    3
 T-34  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2013–2018 metų programos patvirtinimo  20    2
 T-35  Dėl pritarimo paramos iš intervencinių atsargų teikimo labiausiai nepasiturintiems Pakruojo rajono gyventojams 2013 m. programai  21    
 T-36  Dėl Pakruojo rajono neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 metų programos patvirtinimo  22  

 

 T-37  Dėl leidimo registruoti asociacijos „Gerovės namai“ buveinę Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate  22    
 T-38  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos pagrindais Pakruojo rajono sporto centrui  22    
 T-39  Dėl socialinių paslaugų kainų patvirtinimo  22    
 T-40  Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo  21    1
 T-41  Dėl dviejų žemės sklypų, esančių Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Beržinių k., detaliojo plano patvirtinimo  20    1
 T-42  Dėl Šiaulių apskrities Pakruojo rajono Petrašiūnų II telkinio dalies  dolomito išteklių naudojimo detaliojo plano projekto  20    1
 T-43  Dėl Pakruojo miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo (failo dydis apie 104 Mb.)  22    
 T-44  Dėl įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo  22    
 T-45  Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir leidimo jas nurašyti  21    1
 T-46  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2013 metų seniūnijų veiklos programų patvirtinimo  22    
 T-47  Dėl Pakruojo rajono  savivaldybės 2013 metų biudžeto programų aprašymų patvirtinimo  22    
 T-48  Dėl audito įmonės išrinkimo UAB „Pakruojo komunalininkas“ 2012 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti  22    
 T-49  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007—2013 metų strateginio plėtros plano priemonių papildymo  22    
 T-50  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo  14  1  7
 T-51  Dėl leidimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Rozalimo seniūnijai nuomoti Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą  22