*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 20 tarybos narys. Nedalyvavo J. V. Čepulis, D. Jurgaitis, V. Kacilevičius, V. Kilčiauskas, E. Kižienė.  

Vardinis balsavimas: 2013-03-21 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-52  Dėl pavadinimo suteikimo Lygumų seniūnijos Degučių kaimo gatvei  19    1
 T-53  Dėl Pakruojo r. sav., Mažeikonių k. esančio žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6543/0015:325) detaliojo plano rengimo  20    
 T-54  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-427 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės  administracijos seniūnijų seniūnaitijų teritorijų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  20    
 T-55  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Pakruojo  rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos, suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  20    
 T-56  Dėl mišraus amžiaus (3 – 6 metų) vaikų ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Linkuvos gimnazijos Triškonių filiale  20    
 T-57  Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2013–2014 mokslo metais nustatymo  20    
 T-58  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo  mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, aptarnaujamų teritorijų patvirtinimo  20    
 T-59  Dėl Pakruojo rajono Žvirblonių vaikų darželio nuostatų patvirtinimo  20    
 T-60  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-14 „Dėl viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos darbo reglamento ir atrankos darbdaviams parinkti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto atrankos darbdaviams parinkti organizavimo tvarkos aprašo 1 priedo pakeitimo  20    
 T-61  Dėl pritarimo partnerystės Dėl projekto „daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas“ įgyvendinimo ir bendradarbiavimo Dėl energinio efektyvumo didinimo programų įgyvendinimo savivaldybėje sutarčiai Nr. 1.82-30/SA-8-13-02/18  19    1
 T-62  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-374 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  20    
 T-63  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl Pakruojo  rajono bendrojo lavinimo mokyklų  darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“  dalinio pakeitimo  20    
 T-64  Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto  19    1
 T-65  Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą  14    6
 T-66  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartis, didžiausio leistino skaičiaus nustatymo  20    
 T-67  Dėl savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2013 metų sąmatos patvirtinimo  18  

 2

 T-68  Dėl Pakruojo rajono jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo programos tarybos patvirtinimo  19    1
 T-69  Dėl Pakruojo rajono jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo programos tarybos nuostatų patvirtinimo  20    
 T-70  Dėl Pakruojo rajono jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo programos patvirtinimo  20    
 T-71  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos Pakruojo rajono savivaldybėje vykdomos narkotikų kontrolės ir narkotikų prevencijos priemonių įgyvendinimo plano 2013 m. patvirtinimo  19    1
 T-72  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2013 m. veiklos programos patvirtinimo  11    8
 T-73  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos ataskaitos apie Pakruojo rajono savivaldybėje vykdytą narkotikų kontrolės ir narkotikų prevencijos priemonių įgyvendinimą 2012 metais patvirtinimo  15  1  4
 T-74  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo  20    
 T-75  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo  19    1
 T-76  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 metų ataskaitos patvirtinimo  20