*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 21 tarybos narys. Nedalyvavo K. Gudas, D. Jurgaitis, V. Kacilevičius, V. Urmonas.

Vardinis balsavimas: 2013-04-18 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-77  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės nevalstybinių organizacijų rėmimo programos tarybos sudarymo  21    
 T-78  Dėl Pakruojo r. sav., Jovarų k. esančio žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6565/0005:158) detaliojo plano rengimo  21    
 T-79  Dėl Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-80  Dėl Pakruojo rajono Žeimelio vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-81  Dėl Pakruojo rajono Šukionių Jono Noreikos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-82  Dėl Pakruojo rajono Degesių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-83  Dėl Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-84  Dėl Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-85  Dėl Pakruojo rajono Triškonių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-86  Dėl Pakruojo rajono Pašvitinio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-87  Dėl Pakruojo rajono Klovainių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-88  Dėl Pakruojo rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-89  Dėl Pakruojo rajono Linkuvos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-90  Dėl Pakruojo rajono Klovainių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-91  Dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų vaikų darželio direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-92  Dėl Pakruojo rajono Žeimelio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21  

 

 T-93  Dėl Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-94  Dėl Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželio direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-95  Dėl Pakruojo rajono Žvirblonių vaikų darželio direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-96  Dėl Pakruojo vaikų lopšelio – darželio „Vyturėlis“ direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-97  Dėl Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-98  Dėl Pakruojo rajono Klovainių vaikų lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo  21    
 T-99  Dėl Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželio nuostatų patvirtinimo  21    
 T-100  Dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų vaikų darželio nuostatų patvirtinimo  21    
 T-101  Dėl Triškonių pagrindinės mokyklos ir Linkuvos gimnazijos reorganizavimo  20  1  
 T-102  Dėl Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-103  Dėl Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-104  Dėl Pakruojo rajono Rozalimo vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-105  Dėl Pakruojo rajono Linkuvos specialiosios mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-106  Dėl Pakruojo rajono Lygumų vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-107  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-108  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo  20    1
 T-109  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo poilsio ir turizmo centro 2012 m. direktoriaus ataskaitos patvirtinimo  18    2
 T-110  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo poilsio ir turizmo centro 2012 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo  20    1
 T-111  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos direktoriaus 2012 m. ataskaitos patvirtinimo  20    1
 T-112  Dėl leidimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Guostagalio seniūnijai nuomoti Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą  21    
 T-113  Dėl (duomenys neskelbtini) atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio  21    
 T-114  Dėl Pakruojo rajono sporto centro direktoriaus 2012 m. ataskaitos patvirtinimo  20    
 T-115  Dėl žemės mokesčio lengvatų nustatymo  21    
 T-116  Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo 2013 metams  18    
 T-117  Dėl nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  21    
 T-118  Dėl Pakruojo kultūros centro direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-119  Dėl Linkuvos kultūros centro direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-120  Dėl Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos 2013-2014 m. m. maksimalių veiklos rodiklių patvirtinimo  21    
 T-121  Dėl Pakruojo rajono priešgaisrinės tarnybos viršininko 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-122  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės 2012 m. vadovo veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-123  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės 2012 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo  21    
 T-124  Dėl Pakruojo rajono bendruomenių rėmimo tarybos sudarymo  21    
 T-125  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-126  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Pakruojo rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo  21    
 T-127  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  14    6
 T-128  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės vyriausiojo gydytojo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo  21    
 T-129  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo  21    
 T-130  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2013 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo  21    
 T-131  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo  21    
 T-132  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 m. vadovo veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-133  Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-134  Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  21    
 T-135  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  12    9
 T-136  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2012 metų metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo  13    8
 T-137  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ 2012 metų metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo  15    6
 T-138  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymo plano patvirtinimo  20    1