*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 23 tarybos narys. Nedalyvavo J. Macijauskas, A. P. Virkštis.

Vardinis balsavimas: 2013-05-23 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-139  Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  23    
 T-140  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ direktoriaus 2012 m. ataskaitos patvirtinimo  22    
 T-141  Dėl Pakruojo rajono neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo  23    
 T-142  Dėl pavadinimo suteikimo Pakruojo seniūnijos Akmenėlių kaimo gatvei  23    
 T-143  Dėl mažmeninės prekybos automobiliuose-parduotuvėse, aptarnaujančiose kaimo gyventojus, tvarkos aprašo patvirtinimo  20    3
 T-144  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 7 d.  sprendimo Nr. T-188 ,,Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo  23    
 T-145  Dėl rašytojo Juozo Paukštelio literatūrinės premijos skyrimo  23    
 T-146  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ direktoriaus 2012 m. ataskaitos patvirtinimo  21    1
 T-147  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ direktoriaus 2012 m. ataskaitos patvirtinimo  19    4
 T-148  Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos projektą „Jovarų kaimo bendruomenės administracinio pastato statyba (II etapas)“  18    5
 T-149  Dėl akcinės bendrovės „Pakruojo autotransportas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo  21  1  1
 T-150  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ 2012 metų metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo  19    3
 T-151  Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą  23    
 T-152  Dėl akcinės bendrovės „Pakruojo autotransportas“ direktoriaus 2012 m. ataskaitos patvirtinimo  22    1
 T-153  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose  23    
 T-154  Dėl Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo  23    
 T-155  Dėl Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo  23    
 T-156  Dėl Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ nuostatų patvirtinimo  23    
 T-157  Dėl leidimo atlikti statybos darbus Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate  18    5
 T-158  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės  administracijos 2012 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos  22    1
 T-159  Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  23    
 T-160  Dėl 2014 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų  nustatymo  17    6
 T-161  Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2014 metams  18    5
 T-162  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo  23    
 T-163  Dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų uždarymo 2013 m. vasaros laikotarpiu  23    
 T-164  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimo  23    
 T-165  Dėl sutikimo perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo šiluma“ nuosavybės teise priklausantį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybei  15    8
 T-166  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano parengimo strateginio planavimo komisijos sudarymo  21  1  1
 T-167  Dėl prioritetinių projektų, teikiamų valstybės investicijų 2014–2016 metų programai, sąrašo patvirtinimo  23    
 T-168  Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo sąrašo patvirtinimo  23    
 T-169  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007–2013 metų strateginio plėtros plano priemonių papildymo ir patikslinimo  23