*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 22 tarybos narys. Nedalyvavo J. Macijauskas, Z. Pekelis, P. A. Virkštis.

Vardinis balsavimas: 2013-06-20 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-170  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento punktų pakeitimo ir tvirtinimo nauja redakcija  20    2
 T-171  Dėl Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo  22    
 T-172  Dėl pavadinimo suteikimo Pakruojo seniūnijos Jovarų kaimo gatvei  22    
 T-173  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo  22    
 T-174  Dėl Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro nuostatų patvirtinimo  22    
 T-175  Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (įgyvendinant planavimo būdu)  22    
 T-176  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ 2013–2017 metų infrastruktūros plėtros ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymui lėšų panaudojimo plano patvirtinimo  19    2
 T-177  Dėl 2013 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. T-65 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“ patvirtinto investicinių projektų, finansuojamų iš paskolos lėšų, sąrašo dalinio patikslinimo  20    2
 T-178  Dėl įgaliojimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinius  19    3
 T-179  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-29 „Dėl Linkuvos kultūros centro struktūros ir etatų sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  22    
 T-180  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-277 „Dėl Pakruojo kultūros centro struktūros ir etatų sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  22    
 T-181  Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo  22    
 T-182  Dėl žmonių gyvybės apsaugos Pakruojo rajono savivaldybės vandens telkiniuose bei žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių patvirtinimo  22    
 T-183  Dėl laisvos valstybinės žemės, esančios Pakruojo r. sav., Lygumų sen., Kauksnujų k., priskyrimo prie negrąžinamos ir neprivatizuojamos žemės  22    
 T-184  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje esančių seniūnijų ir kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialiojo plano patvirtinimo  22    
 T-185  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartis, didžiausio leistino skaičiaus nustatymo  21    1
 T-186  Dėl viešų konkursų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra savivaldybė, vadovų pareigoms eiti nuostatų patvirtinimo  22    
 T-187  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo būsto įsteigimo  21    
 T-188  Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ valdybos sprendimui dėl turto įsigijimo  22    
 T-189  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Lygumų seniūnijai  21    
 T-190  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo r. Linkuvos lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“  22    
 T-191  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-363 dalinio pakeitimo  22