*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 23 tarybos nariai. Nedalyvavo S.Gegieckas ir J.Polimaitis.

Vardinis balsavimas: 2013-07-18 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-192  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios  23    
 T-193  Dėl 2013 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, programos patvirtinimo  22    
 T-194  Dėl uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo šiluma“ nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos pagrindais Pakruojo rajono priešgaisrinei tarnybai  22    1
 T-195  Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn  21    2
 T-196  Dėl Pakruojo rajono Žeimelio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo  21    2
 T-197  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Pakruojo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos, suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  23    
 T-198  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Pakruojo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos, suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  23    
 T-199  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono priešgaisrinei tarnybai  23    
 T-200  Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatymo  14 7  2
 T-201  Dėl Pakruojo rajono priešgaisrinės tarnybos nuostatų dalinio pakeitimo  22    1
 T-202  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje esančių seniūnijų kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo  23    
 T-203  Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ valdybos sprendimui dėl turto (projektas „Pakruojo miesto šilumos tiekimo tinklo rekonstrukcija II etapas“) įsigijimo 19    4
 T-204  Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobuso, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, maršruto Šiauliai – Pašvitinys – Šiauliai patvirtinimo  23    
 T-205  Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ valdybos sprendimui dėl turto (projektas „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančio 4 MW katilo statyba UAB „Pakruojo šiluma“) įsigijimo  14  1  8
 T-206  Dėl Valstybės finansinės paramos teikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio Vladimiro Korolevskio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką  23