*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 23 tarybos nariai. Nedalyvavo S.Gegieckas, J.Junevičius.

Vardinis balsavimas: 2013-08-22 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-207  Dėl statinių statybos zonos tikslinimo.  23    
 T-208  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T-57 „Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2013–2014 mokslo metais nustatymo“ dalinio pakeitimo.  22    1
 T-209  Dėl Pakruojo rajono Rozalimo vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.  23    
 T-210  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.  23    
 T-211  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-300 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2013 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-300 patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos aprašo 7 ir 8 punkto pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios.  23    
 T-212  Dėl Pakruojo kultūros centro struktūros ir etatų sąrašo patvirtinimo. 23    
 T-213  Dėl Pakruojo m., Vytauto Didžiojo g. 24 esančio žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6553/0005:202) detaliojo plano patvirtinimo.  23    
 T-214  Dėl Pakruojo r. sav., Pašilio k. esančio žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6543/0013:9) detaliojo plano rengimo.  23    
 T-215  Dėl žemės sklypų Pakruojo r. sav., Sigutėnų k. (kadastrinis Nr. 6543/0015:154 ir Nr. 6543/0015:373) detaliojo plano patvirtinimo.  22    
 T-216  Dėl Pakruojo r. sav., Mažeikonių k. esančio žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6543/0015:289) detaliojo plano patvirtinimo.  23    
 T-217  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2012 m. lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.  23    
 T-218  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.  23    
 T-219  Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.  19    4
 T-220  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.  23    
 T-221  Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo.  23    
 T-222  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimo.  23    
 T-223  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.  23    
 T-224  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo.  22    
 T-225  Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektus pagal klimato kaitos specialiąją programą (visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimui (modernizavimui), sumažinant energijos vartojimo sąnaudas).  22    
 T-226  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komiteto patvirtinimo.  22    
 T-227  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos dalyvavimo Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte.  15  3  4
 T-228  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos įsipareigojimo įtraukti  UAB „Pakruojo vandentiekis“ patiriamas sąnaudas (įskaitant planuojamų ir šiuo metu įgyvendinamų projektų kaštus) į vandens paslaugų kainą.  16    5