*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 18  tarybos narių. Nedalyvavo A.Adomaitis, S.Gegieckas, K.Gudas, V.Kacilevičius, V.Kilčiauskas, A.kubilickienė, Z.Pekelis

Vardinis balsavimas: 2013-10-16 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-231  Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės, dirbančios 4 val. per dieną, vaiko maitinimo įkainių nustatymo.  18    
 T-232  Dėl valstybės finansinės paramos skyrimo.  18    
 T-233  Dėl valstybės finansinės paramos skyrimo.  18    
 T-234  Dėl vidutinės kuro kainos, taikomos būsto šildymo ir šalto vandens pašildymo išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti.  18    
 T-235  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Lygumų vidurinei mokyklai.  18    
 T-236  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo vaikų lopšeliui-darželiui „Saulutė“.  17    
 T-237  Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.  18    
 T-238  Dėl Pakruojo r. sav. Šukionių kapinių išplėtimo detaliojo plano parengimo.  18    
 T-239  Dėl Pakruojo rajono Stačiūnų mokyklos-daugiafunkcio centro steigimo.  18    
 T-240  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.  18    
 T-241  Dėl turto įgijimo pagal dovanojimo sandorį Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn.  18    
 T-242  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T-57 „Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas programas. Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2013–2014 mokslo metais nustatymo“ dalinio pakeitimo.  17  1  
 T-243  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos pagrindais VšĮ meninės tekstilės dirbtuvėms „Arasai“.  18    
 T-244  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl pritarimo pratęsti uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ kreditavimo sutarties Nr. KLL-2009-003-014 galiojimo terminą“ dalinio pakeitimo.  11    7
 T-245  Dėl Linkuvos kultūros centro nuostatų patvirtinimo.  18    
 T-246  Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.  18    
 T-247  Dėl Pakruojo rajono Stačiūnų mokyklos-daugiafunkcio centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.  18    
 T-248  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T-157 „Dėl leidimo atlikti statybos darbus Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate“ dalinio pakeitimo.  17    
 T-249  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-35 pripažinimo negaliojančiu.  16    2
 T-250  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 21 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl išorinės reklamos įrengimo Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios.  18    
 T-251  Dėl Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.  17    1
 T-252  Dėl Petrašiūnų II telkinio dalies dolomito išteklių naudojimo Pakruojo r. sav., Vaišvydžių ir Uošo k. detaliojo plano patvirtinimo.  16    
 T-253  Dėl Pakruojo r. sav., Sigutėnų k. esančio žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6543/0015:237) detaliojo plano patvirtinimo.  17    
 T-254  Dėl dviejų miško žemės sklypų, esančių Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Beržinių k., pavertimo kitomis naudmenomis.  12    4
 T-255  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos dalių šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimo.  14  1  3
 T-256  Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo.  13    5
 T-257  Dėl 2013 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Pakruojo rajono savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti.  18    
 T-258  Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Pašvitinio drenažas“ projekte „Pakruojo rajono melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Pašvitinio drenažas“ melioracijos statinių rekonstravimas“.  18    
 T-259  Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Gegiedžių melioracijos statinių naudotojų asociacijos investiciniame projekte „Pakruojo rajono Gegiedžių kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“.  18    
 T-260  Dėl Linkuvos kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.  18    
 T-261  Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo sąrašo patvirtinimo.  18    
 T-262  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 m. priemonių, patvirtintų Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių patvirtinimo“, dalinio pakeitimo.  18    
 T-263  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.  17    1
 T-264  Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos už 2012 m. tvirtinimo.  15    3
 T-265  Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties patvirtinimo.  18    
 T-266  Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.  17    
 T-267  Dėl nekilnojamojo turto, kuris yra naudojamas ne pagal paskirtį arba yra apleistas ir neprižiūrėtas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.  18    
 T-268  Dėl Šiaulių apskrities Pakruojo rajono Petrašiūnų III telkinio dalies dolomito išteklių naudojimo detaliojo plano projekto.  12    4
 T-269  Dėl socialinių būstų pirkimo.  18    
 T-270  Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo.  16    2
 T-271  Dėl leidimo subnuomoti  ir pagerinti Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą  18    
 T-272  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Žeimelio miestelio prekyvietės detaliojo plano patvirtinimo  18    
 T-273  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Lygumų miestelio prekyvietės detaliojo plano patvirtinimo  18    
 T-274  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės projektų, finansuotinų Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšomis pagal valstybės ir regionų projektų sąrašus, sąrašo patvirtinimo  18