*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 23  tarybos nariai. Nedalyvavo Kazys Gudas, Virginijus Kacilevičius.

Vardinis balsavimas: 2013-12-19 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    Daly-
vavo
„už" „prieš" „susi-
laikė"
„nebal-
savo"
„nusi-
šalino"
 T-309 Dėl viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo.  23 23        
 T-310 Dėl Pakruojo r. Sav., Pašilio k. Esančio žemės sklypo (kadastrinis nr. 6543/0013:177) detaliojo plano rengimo.  23  23        
 T-311 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Norbeworks“ šilumos bazinės kainos dedamųjų ir šilumos kainos dedamųjų pirmiems bazinės kainos galiojimo metams nustatymo Linkuvos gimnazijai ir Linkuvos lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“. 23  16 2  5    
 T-312 Dėl žemės mokesčio sumažinimo.  23  13  2 8    
 T-313 Dėl žemės mokesčio sumažinimo.  23  15 2 6    
 T-314 Pakruojo sporto klubo „Robusta“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio. 23 23        
 T-315 Dėl (informacija neskelbtina) atleidimo nuo žemės mokesčio. 23 14 2 7    
 T-316 Dėl (informacija neskelbtina) atleidimo nuo žemės mokesčio.  23  17   6    
 T-317 Dėl (informacija neskelbtina) atleidimo nuo žemės mokesčio.  23  15 1 7    
 T-318 Dėl (informacija neskelbtina) atleidimo nuo žemės mokesčio. 23 16 1 6    
 T-319 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo.  23  23        
 T-320 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. Rugpjūčio 28 d. Sprendimo nr. T-267 ir 2010 m. Liepos 1 d. Sprendimo nr. T-230 pripažinimo netekusiais galios.  23  23        
 T-321 Dėl Pakruojo rajono Stačiūnų mokyklos-daugiafunkcio centro steigimo. 23  22    1    
 T-322 Dėl Pakruojo rajono pedagoginės psichologinės tarnybos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.  23  23        
 T-323 Dėl Pakruojo rajono Šukionių Jono Noreikos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.  23  23        
 T-324 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. Birželio 28 d. Sprendimo nr. T-184 „dėl telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.  23 23        
 T-325 Dėl Pakruojo r. Sav., Sigutėnų k. Esančių žemės sklypų (kadastrinis nr. 6543/0015:397 ir kadastrinis nr. 6543/0015:298) ir laisvos valstybinės žemės detaliojo plano rengimo.  23 22   1    
 T-326 Dėl pavadinimų suteikimo Linkuvos seniūnijos Butėnų kaimo gatvėms. 23  23        
 T-327 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centrui.  23  23        
 T-328 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Žeimelio seniūnijai.  23 23        
 T-329 Dėl žemės mokesčio sumažinimo. 23  14 3 6    
 T-330 Dėl Pakruojo rajono bendrojo ugdymo mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.  23 23        
 T-331 Dėl piniginės kompensacijos skyrimo už vietinio šildymo sistemų įsirengimą Pakruojo rajono (informacija neskelbtina) kaimo gyventojams.  23 15   8    
 T-332 Dėl audito įmonės išrinkimo UAB „Pakruojo šiluma“ 2013 m. Finansinių ataskaitų auditui atlikti. 23  22    1    
 T-333 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos  sudėties dalinio pakeitimo. 23  23        
 T-334 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo.  23 22    1    
 T-335 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio. 23 23        
 T-336 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių patvirtinimo.  22  22        
 T-337 Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.  22  22        
 T-338 Dėl miško žemės, esančios Pakruojo r. Sav., Klovainių sen. (virš Petrašiūnų II Dolomito telkinio išteklių), pavertimo kitomis naudmenomis. 21 21        1
 T-339 Dėl mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 22  21    1    
 T-340 Dėl pritarimo pratęsti uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ kredito linijos sutarties nr. K-1200-2008-116 galiojimo terminą.  22  18    4    
 T-341 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ perkainojimo rezervo sudarymo.  22  20   2    
 T-342 Dėl  leidimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Pakruojo seniūnijai teikti paraišką darbo vietos steigimo subsidijavimui. 22  20  1  1    
 T-343 Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2013 m. Vasario 21 d. Sprendimo nr. T-50 „dėl  Pakruojo  rajono  savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.  22 22        
T-344 Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo. 22 22        
T-345 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto dalies patalpų naudojimo paskirties pakeitimo.  22 20    2    
T-346 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų dalinio pakeitimo.  22 20    2