*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 24  tarybos nariai. Nedalyvavo Algirdas Vepštas.

Vardinis balsavimas: 2014-01-23 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    Daly-
vavo
„už" „prieš" „susi-
laikė"
„nebal-
savo"
„nusi-
šalino"
T-1

Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

 24 24        
T-2

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Rozalimo miestelio prekyvietės detaliojo plano patvirtinimo.

24 24        
T-3

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Pašvitinio miestelio prekyvietės detaliojo plano patvirtinimo.

 24  24        
T-4

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Linkuvos miesto prekyvietės detaliojo plano patvirtinimo.

24 24        
T-5

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Pakruojo miesto prekyvietės detaliojo plano patvirtinimo.

24 24        
T-6

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Klovainių miestelio prekyvietės detaliojo plano patvirtinimo.

24 24        
T-7

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Guostagalio kaimo prekyvietės detaliojo plano patvirtinimo.

24 21     3  
T-8

Dėl žemės sklypo suformavimo prie naudojamų statinių, esančių Joniškio g. 3, Pašvitinio mstl., Pakruojo r. sav., detaliojo plano patvirtinimo.

24 24        
T-9

Dėl žemės sklypo suformavimo prie naudojamų statinių, esančių Naujamiesčio g. 4, Lygumų mstl., Pakruojo r. sav., detaliojo plano patvirtinimo.

24 24        
T-10

Dėl žemės sklypo suformavimo prie naudojamo statinio (unikalus Nr. 6599-5002-0011), esančio Žalioji g. 2 A, Klovainių mstl., Pakruojo r. sav., detaliojo plano patvirtinimo.

24 24        
T-11

Dėl žemės sklypo suformavimo prie naudojamo pastato (unikalus Nr. 6596-8012-9018), esančio Mokyklos g. 7, Lygumų mstl., Pakruojo r. sav., detaliojo plano patvirtinimo.

24 24        
T-12

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

24 16 4 4    
T-13

Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2011, 2012 ir 2013 metų veiklos ataskaitai.

24 23   1    
T-14

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos programos patvirtinimo.

24 24        
T-15

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

24 24        
T-16

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-16 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano dalinio pakeitimo.

24 23   1    
T-17

Dėl Pakruojo rajono Žeimelio vidurinės mokyklos priskyrimo gimnazijos tipui ir pavadinimo pakeitimo.

24 24        
T-18

Dėl Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir nuostatų patvirtinimo.

24 24        
T-19

Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai.

24 24        
T-20

Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektą pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“.

24 24        
T-21

Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės mero fondo lėšų panaudojimo ataskaitai už 2013 metus.

24 22   2    
T-22

Dėl audito įmonės išrinkimo UAB „Pakruojo komunalininkas“ 2013 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti.

24 24        
T-23

Dėl įgaliojimo pasirašyti susitarimą dėl paskolos sutarties pakeitimo.

24 24        
T-24 Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2013 metų veiklos ataskaitai.  24 24