*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 19  tarybos narių. Nedalyvavo Jonas Jurgeliūnas, Dainius Jurgaitis, Virginijus Kacilevičius, Povilas Karvelis, Zenonas Pekelis, Petras Aleksas Virkštis.

Vardinis balsavimas: 2014-05-29 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    Daly-
vavo
„už" „prieš" „susi-
laikė"
„nebal-
savo"
„nusi-
šalino"
 T-176 Dėl Pakruojo seniūnijos Noreikonių kaimo Kruojos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo  19 19        
T-177 Dėl Pakruojo rajono kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo  19  19        
T-178 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais Pakruojo rajono savivaldybės vietinio susisiekimo kelių transporto maršrutais tarifų nustatymo  19 19        
 T-179 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos pagrindais Linkuvos socialinių paslaugų centrui  19  19        
 T-180 Dėl leidimo registruoti meninės tekstilės dirbtuvių „Arasai“ buveinę Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose patalpose 19  18      1  
T-181 Dėl Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių apgyvendinimo bendrabučiuose ir apmokėjimo už maitinimą  tvarkos aprašo patvirtinimo 19  19        
T-182 Dėl Pakruojo rajono Stačiūnų mokyklos-daugiafunkcio centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo 19 18     1  
T-183 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimo 19 19        
T-184 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perleidimo Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos nuosavybėn 19 18   1    
T-185 Dėl Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 19 19        
T-186 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. Kovo 24 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 19 19        
T-187 Dėl darbo grupės euro įvedimo veiksmams koordinuoti sudarymo 19 16   2 1  
T-188 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo 19 19        
T-189 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės 2014 metų įstaigos veiklos užduočių patvirtinimo 19 14   5    
T-190 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų įstaigos veiklos užduočių patvirtinimo 19 14   5    
T-191 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 metų ataskaitos patvirtinimo 19 16 2 1    
T-192 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kai kurių gyvenamųjų vietovių panaikinimo, teritorijų ribų nustatymo ir pavadinimų gyvenamosioms teritorijoms suteikimo 19 17   2    
T-193 Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ įstatų patvirtinimo 19 19        
T-194 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės įstatų tvirtinimo 19 19        
T-195 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl UAB „Pakruojo šiluma“ valdybos rinkimo“ pripažinimo netekusiu galios. 19 13   6    
T-196 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ valdybos rinkimo“ pripažinimo netekusiu galios 19 15   4    
T-197 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl UAB „Pakruojo komunalininkas“ valdybos rinkimo“ pripažinimo netekusiu galios 19 11   7 1  
T-198 Dėl Eduardo Mieželaičio literatūros premijos įsteigimo ir jos skyrimo nuostatų patvirtinimo 19 19        
T-199 Dėl viešosios įstaigos „Pakruojo būstas“ įstatų patvirtinimo 19 10 2 7    
T-200 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ 2013 metų metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo 19 17   2