*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 19 tarybos narių.
Posėdyje nedalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nariai: Algirdas Adomaitis, Saulius Gegieckas, Jonas Jurgeliūnas, Kazys Gudas, Povilas Karvelis, Zenonas Pekelis.

Vardinis balsavimas: 2014-10-23 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    Daly-
vavo
„už" „prieš" „susi-
laikė"
„nebal-
savo"
„nusi-
šalino"
T-309 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T-247 „Dėl šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams nustatymo uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo šiluma“ pakeitimo 19 18   1    
T-310 Dėl Pakruojo rajono kultūros įstaigų ir savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo 19 18   1    
T-311 Dėl  Pakruojo  „Žemynos“ pagrindinės mokyklos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo 19 18   1    
T-312 Dėl  ugdymo įstaigų kopijavimo ir spausdinimo paslaugų kainų patvirtinimo 19 19        
T-313 Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės, dirbančios 4 val. per dieną, vaiko maitinimo įkainių nustatymo 19 19        
T-314 Dėl  Pakruojo rajono savivaldybės ugdymo įstaigų autotransporto priemonių nuomos įkainių patvirtinimo 19 18   1    
T-315 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-35 „Dėl socialinės pašalpos nepasiturintiems Pakruojo rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 19 19        
T-316 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto  vandens išlaidų kompensacijų  teikimo Pakruojo rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 19 19        
T-317 Dėl Pakruojo kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo 19 19        
T-318 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kainų patvirtinimo 18 18       1
T-319 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2014 m. finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo 19 18   1    
T-320 Dėl Pakruojo rajono daugiabučių gyvenamųjų namų (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemas) techninės priežiūros tarifų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo 19 17   2    
T-321 Dėl Pakruojo rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19 18   1    
T-322 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose II programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo 19 16   2 1  
T-323 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudotis panaudos pagrindais Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai 19 19        
T-324 Dėl pavadinimo suteikimo Linkuvos seniūnijos, Pamūšio kaimo gatvei 19 18     1  
T-325 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo ir Pakruojo rajono savivaldybės privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo 19 17   1 1  
T-326 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninė išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų patvirtinimo 19 18   1    
T-327 Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl  Pakruojo  rajono  savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 19 19        
T-328 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo 19 19        
T-329 Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo 19 18   1    
T-330 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudotis panaudos pagrindais Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pakruojo rajono filialui 19 19        
T-331 Dėl Linkuvos specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo 19 19        
T-332 Dėl projekto „Sporto aikštyno L. Giros g. 4, Pakruojo m. plėtra“ įgyvendinimo 19 19