*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 20 tarybos narių.
Posėdyje nedalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nariai: Jonas Jurgeliūnas, Dainius Jurgaitis, Virginijus Kacilevičius, Romas Medzveckas, Petras Aleksas Virkštis.

Vardinis balsavimas: 2014-11-20 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    Daly-
vavo
„už" „prieš" „susi-
laikė"
„nebal-
savo"
„nusi-
šalino"
T-333 Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro nuostatų patvirtinimo  20  20        
T-334 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ atleidimo nuo 2014 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio   20 14   6    
T-335 Dėl Pakruojo sporto klubo „Robusta“ atleidimo nuo  2014 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio  20 20        
T-336 Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 20 20        
T-337 Dėl Žeimelio seniūnijos, Mikoliškio kaimo Miško gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo  20  20        
T-338 Dėl pavadinimo suteikimo Pakruojo seniūnijos, Akmenėlių kaimo gatvei 20  20        
T-339 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Pakruojo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo 20  19     1  
T-340 Dėl vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo  20 19     1  
T-341 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Pakruojo rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimo nuostatų patvirtinimo  20  19     1  
T-342 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą prekiauti (teikti paslaugas) Pakruojo rajono savivaldybės viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo  20 19      1  
T-343 Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 20 19      1  
T-344 Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis aprašo patvirtinimo 20  18   1  1  
T-345 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą aprašo patvirtinimo  20 19      1  
T-346 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai  20  20        
T-347 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ dalinio pakeitimo  20  20        
T-348 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 18 d. sprendimo Nr. T-200 ,,Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatymo“ pakeitimo 20  18    1 1  
T-349 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės socialinės 2014 m. programos „Sociokultūrinė veikla  rajono socialinėse įstaigose“ patvirtinimo  20  20        
T-350 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams įsigyjant verslo liudijimus 2015 metais vykdomai veiklai, nustatymo  20  18    1 1  
T-351 Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo dalinio pakeitimo 20 19     1  
T-352 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės studijų rėmimo fondo nuostatų dalinio pakeitimo  20  19      1  
T-353 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudotis panaudos pagrindais Pakruojo rajono pirminės priežiūros centrui  20  19    1    
T-354 Dėl valstybės turto perdavimo valdyti ir naudotis panaudos pagrindais Pakruojo rajono Balsių pagrindinei mokyklai  20  20        
T-355 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-137 „Dėl seniūnaičio su jo, kaip seniūnaičio, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, išmokos nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 20 20        
T-356 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  20  18      2  
T-357 Dėl socialinių paslaugų kainų patvirtinimo  20  19      1  
T-358 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės  2014–2020 m. atliekų tvarkymo plano patvirtinimo  20  18 1  1    
T-359 Dėl pavedimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijai vykdyti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimą 20 20        
T-360 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių patvirtinimo 20 20        
T-361 Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis  20 20        
T-362 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T-233 „Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro lėšų, skirtų socialinei globai asmenims su sunkia negalia, naudojimo tvarkos“ dalinio pakeitimo  20  20        
T-363 Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl  Pakruojo  rajono  savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 20 19   1    
T-364 Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo  20  19   1    
 T-365 Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namų gyventojams teikiamų atlygintinų paslaugų kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  20 19   1    
T-366 Dėl Pakruojo rajono sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo  20  20        
T-367 Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo  20 18   2    
T-368 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-270 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo komunalininkas“ teikti Pakruojo rajono mišrių komunalinių, buityje susidarančių pavojingų, bioskaidžių, elektros ir elektroninės įrangos, didelio gabarito atliekų, naudotų padangų ir antrinių žaliavų surinkimo ir transportavimo į jų šalinimo vietas paslaugas“ panaikinimo“ dalinio pakeitimo“ pakeitimo   20 19   1    
T-369 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-128 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2014 m. veiklos programos patvirtinimo“ patvirtintos Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2014 m. veiklos programos papildymo  19 19       1
T-370 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, numatomų skirti Pakruojo rajono savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti, panaudojimo  20 20        
T-371 Dėl socialinių būstų pirkimo  20  19      1