*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 24 tarybos nariai.
Posėdyje nedalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narė: Dalė Valantinienė.

Vardinis balsavimas: 2014-12-18 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    Daly-
vavo
„už" „prieš" „susi-
laikė"
„nebal-
savo"
„nusi-
šalino"
T-372 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo 24 24        
T-373 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo 24 24        
T-374 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo 24 24        
T-375 Dėl Pakruojo rajono Klovainių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo  24 24        
T-376 Dėl Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo 24 24        
T-377 Dėl Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo 24 24        
T-378 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d.  sprendimo  Nr. T-124 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 21 20     1 3
T-379 Dėl Mikoliškio kaimo bendruomenės atleidimo nuo 2014 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio 24 21   3    
T-380 Dėl Pakruojo rajono valdybos 1998 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. 96 „Dėl UAB „Pakruojo komunalininkas“ teikiamų paslaugų tarifų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 24 24        
T-381 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-428 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ teikiamų miesto teritorijų rankinio sanitarinio valymo paslaugų tarifų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  24 24        
T-382 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl UAB „Pakruojo komunalininkas“ gyvūnų laikymo izoliatoriuje ir gyvūnų priėmimo į beglobių gyvūnų tarnybą eutanazijai ir utilizuoti mokesčių nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios 24 24        
T-383 Dėl pavadinimo suteikimo Pakruojo seniūnijos, Pakruojo kaimo sodo bendrijos „Raistas“ gatvėms 24 24        
T-384 Dėl pavadinimo suteikimo Lygumų seniūnijos, Švilpynės kaimo gatvei 24 24        
T-385 Dėl Lygumų seniūnijos, Šukionių kaimo mokyklos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo 24 24        
T-386 Dėl pavadinimo suteikimo Pakruojo seniūnijos, Pašilio kaimo gatvei 24 23     1  
T-387 Dėl socialinės globos, teikiamos asmenims su sunkia negalia, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 24 23     1  
T-388 Dėl kategorijų Pakruojo ir Linkuvos kultūros centrams suteikimo 24 24        
T-389 Dėl akcinės bendrovės „Pakruojo autotransportas“ atleidimo nuo 2014 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio 24 17   7    
T-390 Dėl Pašvitinio seniūnijos, Pamūšio kaimo Burniškių gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo 24 24        
T-391 Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 24 23   1    
T-392 Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 24 23   1    
T-393 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-400 „Dėl socialines paslaugas teikiančių socialinių įstaigų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 24 24        
T-394 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos darbo reglamento ir atrankos darbdaviams parinkti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto atrankos darbdaviams parinkti organizavimo tvarkos aprašo 1 ir 2 priedų pakeitimo  24 24        
T-395 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo 24 15 2 7    
T-396 Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2014 metų veiklos ataskaitai 24 23     1  
T-397 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Norbeworks“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatymo Linkuvos gimnazijai ir Linkuvos lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“ 24 21   3    
T-398 Dėl paminklo "Linkuvai ir linkuviams" statybos rėmimo 21 21       3
T-399 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-26  „Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 23 22    1   1
T-400 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių patvirtinimo 24 22   2