*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

2015-01-22 Tarybos priimtų sprendimų sąrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
T-1

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimo  Nr. T-300 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudotis panaudos pagrindais viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui“ pripažinimo netekusiu galios

T-2

Dėl  mokinio krepšelio lėšų paskirstymo tvarkos nustatymo

T-3

Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

T-4

Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Pakruojo rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T-5

Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės mero fondo lėšų panaudojimo ataskaitai už 2014 metus

T-6

Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

T-7

Dėl Pakruojo r. sav., Mažeikonių k. žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6543/0015:325) padalinimo ir sklypo dalies paskirties keitimo gyvenamiesiems ir pagalbiniams statiniams statyti detaliojo plano patvirtinimo 

T-8

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn 

T-9 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir komisijos pirmininko skyrimo 1 punkto pakeitimo“
T-10 Dėl  šiluminės energijos, tiekiamos kitiems vartotojams iš Pakruojo rajono ugdymo įstaigų katilinių, kainos nustatymo
T-11 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto panaudos sutarties pratęsimo
T-12 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programos patvirtinimo
T-13 Dėl viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo
T-14 Dėl įgaliojimo pasirašyti susitarimą dėl paskolos sutarties pakeitimo
T-15 Dėl sutikimo suteikti patalpas steigiamos asociacijos Pakruojo rajono ugniagesių savanorių draugijos buveinei registruoti