*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

2015-02-27 Tarybos priimtų sprendimų sąrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
   
T-16

Dėl nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T-17

Dėl laisvos valstybinės žemės, esančios Pakruojo r. sav., Lygumų sen., Šukionių k., priskyrimo prie valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės

T-18

Dėl mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo

T-19

Dėl Pašvitinio seniūnijos Mikniūnų kaimo Vainiūnų gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

T-20

Dėl Pašvitinio seniūnijos Vainiūnų kaimo Vainiūnų gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo 

T-21

Dėl Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

T-22

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-16 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano dalinio pakeitimo 

T-23

Dėl Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos Triškonių filialo pertvarkymo

T-24

Dėl 2015 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, programos patvirtinimo

T-25

Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos 2014 metų veiklos ataskaitai

T-26

Dėl leidimo Pakruojo r. Žeimelio gimnazijai nuomoti Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą 

T-27

Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2014 metų veiklos ataskaitai

T-28

Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo tarybos 2014 metų veiklos ataskaitai

T-29

Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės nevalstybinių organizacijų rėmimo programos 2014 metų veiklos ataskaitai

T-30 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2014 m.  lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo
T-31 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio ir jo keitimo
T-32 Dėl šilumos tiekėjų investicijų planų derinimo tvarkos aprašo tvirtinimo
T-33 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo
T-34 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos sudarymo“ (su visais pakeitimais) pripažinimo netekusiu galios 
T-35 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T-297 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo nuostatų“ pripažinimo netekusiu galios
T-36 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarkos aprašo ir asignavimų paskirstymo kriterijų“ pripažinimo netekusiu galios
T-37 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto investavimo ir UAB „Pakruojo vandentiekis“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu
T-38 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių patvirtinimo
T-39 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo
T-40 Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2014 m. veiklos ataskaitai 
T-41 Dėl pritarimo Pakruojo rajono jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo programos tarybos 2014 m. veiklos ataskaitai 
T-42 Dėl leidimo pirkti gaisrinį automobilį
T-43 Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo
T-44 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-50 „Dėl  leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą“ patvirtinto objektų, finansuojamų iš paskolos lėšų, sąrašo papildymo ir išdėstymo nauja redakcija
T-45 Dėl mokesčio už socialines paslaugas Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centre patvirtinimo 
T-46 Dėl prioritetinių projektų, teikiamų valstybės investicijų 2016-2018 metų programai, sąrašo patvirtinimo
T-47 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
T-48 Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komiteto ataskaitai
T-49 Dėl visuomenės sveikatos stebėsenos Pakruojo rajono savivaldybėje 2013 m. ataskaitos patvirtinimo
T-50 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2015 metų programos patvirtinimo
T-51 Dėl Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro veiklos programos „Trečiojo amžiaus universiteto įkūrimas ir išlaikymas“ patvirtinimo
T-52 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo 
T-53 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų  naudojimo 2015 metų sąmatos patvirtinimo