*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

2015-03-26 Tarybos priimtų sprendimų sąrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
T-54

Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2015–2016 mokslo metais nustatymo

 T-55

Dėl Pakruojo r. Rozalimo vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo, tipo ir pavadinimo pakeitimo

 T-56

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-125 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Pakruojo rajono  savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“   dalinio pakeitimo

 T-57 Dėl Pakruojo r. Rozalimo vidurinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
 T-58 Dėl Pakruojo rajono balsių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
T-59 Dėl Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
 T-60 Dėl Pakruojo r. Žeimelio gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 
T-61 Dėl Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos direktoriaus  2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
 T-62

Dėl Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

 T-63 Dėl Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
T-64 Dėl Pakruojo r. Degesių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 
T-65 Dėl Pakruojo rajono Šukionių Jono Noreikos pagrindinės direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
T-66 Dėl Pakruojo rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 
T-67 Dėl Linkuvos specialiosios mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
T-68 Dėl Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
T-69 Dėl Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
T-70 Dėl Pakruojo rajono Klovainių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
T-71 Dėl Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
T-72 Dėl Pakruojo rajono Žvirblonių vaikų darželio direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
T-73 Dėl Pakruojo vaikų lopšelio–darželio  „Vyturėlis“  direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
 T-74 Dėl Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželio direktoriaus  2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
T-75 Dėl Pakruojo r. Linkuvos  lopšelio–darželio  „Šaltinėlis“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
T-76 Dėl Pakruojo rajono Žeimelio  darželio–daugiafunkcio  centro „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
T-77 Dėl Pakruojo vaikų  lopšelio–darželio  „Saulutė“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
T-78 Dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų vaikų  darželio direktoriaus  2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
T-79 Dėl Pakruojo r.  Klovainių vaikų lopšelio–darželio  direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
T-80 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T-81 Dėl Žiemelio seniūnijos Staškavičių kaimo mokyklos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
T-82 Dėl Pašvitinio seniūnijos Laitiešinių kaimo Lauksodžio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
T-83 Dėl Linkuvos seniūnijos plento kaimo Topolių gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
T-84 Dėl Lygumų seniūnijos, Poškiečių kaimo Lauko gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
T-85 Dėl Pašvitinio seniūnijos Pašvitinio miestelio k. Korsako gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
T-86 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės socialinės studijų rėmimo fondo 2015 metų programos patvirtinimo
T-87 Dėl paramos iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems Pakruojo rajono gyventojams 2015 m. programos patvirtinimo
T-88 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
T-89 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl statybos bei rekonstrukcijos darbų vertės perdavimo“ priedo dalinio pakeitimo
T-90 Dėl Pakruojo rajono Stačiūnų mokyklos–daugiafunkcio centro direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
T-91 Dėl 2002 m. liepos 17 d. patalpų panaudos sutarties nutraukimo
T-92 Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro direktoriaus 2014 metų veikos ataskaitos patvirtinimo
T-93 Dėl  leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą
T-94 Dėl Pakruojo r.  Linkuvos gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo
T-95 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono Stačiūnų mokyklai-daugiafunkciam centrui 
T-96 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
T-97 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
T-98 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
T-99 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2015 m. finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo
T-100 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
T-101 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo
T-102 Dėl leidimo viešajai įstaigai Pakruojo ligoninei teikti geriatrijos ir paliatyviosios slaugos paslaugas
T-103 Dėl Justino Jasiukaičio atleidimo iš Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų  
T-104 Dėl Virginijaus Grigonio atleidimo iš Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų ir pavedimo eiti administracijos direktoriaus pareigas