*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

2015-04-30 Tarybos priimtų sprendimų sąrašas

 Sprendimo Nr.   Sprendimo pavadinimas 
T-111

Dėl Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos maksimalių veiklos rodiklių patvirtinimo

T-112

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitos

T-113

Dėl Pakruojo rajono sporto centro direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

T-114

Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

T-115

Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

T-116

Dėl pritarimo bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutarčiai

T-117

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-31 „Dėl Pakruojo rajono valdybos 1990 m. rugpjūčio 20 d. potvarkio Nr. 61 „Dėl katalikų bažnyčios Pakruojo rajono religinėms bendruomenėms priklausiusio turto grąžinimo“ priedėlio papildymo” dalinio pakeitimo

T-118

Dėl akcinės bendrovės „Pakruojo autotransportas“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos

T-119

Dėl Linkuvos kultūros centro direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos

T-120

Dėl Pakruojo kultūros centro direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos

T-121

Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos 2014 m. finansų kontrolės būklės ataskaitai

T-122

Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

T-123

Dėl nepanaudotų Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, naudojimo kitai socialinei paramai  finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo

T-124

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą

T-125

Dėl viešosios įstaigos Pakruojo  ligoninės 2014 m.  metinės finansinės atskaitomybės  patvirtinimo

T-126

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Šiaulių regiono plėtros tarybą

T-127

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą

T-128

Dėl viešosios įstaigos Pakruojo poilsio ir turizmo centro direktoriaus 2014 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

T-129

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-101 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 137 punkto pakeitimo

T-130

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos direktoriaus 2014 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

T-131

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitos patvirtinimo

T-132

Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais

T-133

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos vietinio ūkio, kaimo ir aplinkos apsaugos komiteto sudarymo

T-134

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos vietinio ūkio, kaimo ir aplinkos komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo

T-135

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo

T-136

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto sudarymo

T-137

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos švietimo, kultūros ir sporto komiteto sudarymo

T-138

Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimo

T-139

Dėl viešosios įstaigos „Pakruojo būstas“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos

T-140

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl pavedimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti kai kurias paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos funkcijas“ pripažinimo netekusiu galios

T-141

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ direktoriaus 2014 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

T-142

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo

T-143

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos sudarymo

T-144

Dėl administracinės komisijos prie Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir komisijos pirmininko skyrimo

T-145

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir komisijos pirmininko skyrimo

T-146

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-206 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero  pavaduotojo veiklos sričių nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

T-147

Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos

T-148

Dėl viešosios įstaigos Pakruojo poilsio ir turizmo centro 2014 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimo

T-149

Dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo

T-150

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo

T-151

Dėl viešosios įstaigos „Pakruojo būstas“ finansinės atskaitomybės patvirtinimo

T-152 Dėl Pakruojo poilsio ir turizmo centro likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo
T-153 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T-124 ,,Dėl Pakruojo rajono bendruomenių rėmimo tarybos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios
T-154 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo
T-155 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo į pareigas slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos sudarymo
T-156 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo į pareigas slapto balsavimo biuletenio (pavyzdžio) patvirtinimo
T-157 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo
T-158 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo
T-159 Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ direktoriaus 2014 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
T-160 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ direktoriaus 2014 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
T-161 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos
T-162 Dėl pavedimo Pakruojo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos ir uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ 2015 m. sausio 2 d. pasirašytos sutarties teisėtumo patikrinimą