*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Vardinis balsavimas: 2015-05-28 posėdžio balsavimo suvestinė
Posėdžio protokolas

Posėdžio garso įrašas: čia

 Sprendimo Nr.   Sprendimo pavadinimas  Balsavimo rezultatai
Daly-
vavo
„už" „prieš" „susi-
laikė"
„nebal-
savo"
„nusi-
šalino"
T-163 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn 23  23        
T-164 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  23  23        
T-165 Dėl pavadinimų suteikimo Rozalimo seniūnijos Vismantų kaimo gatvėms  23  23        
T-166 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės studijų rėmimo fondo tarybos sudarymo  23  22      1  
T-167 Dėl Guostagalio seniūnijos Javydonių kaimo jaunimo gatvės
geografinių charakteristikų pakeitimo
 23 23        
T-168 Dėl būsto nuomos ar išperkamosios  būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Pakruojo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo  23 23        
T-169 Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo  23  22     1  
T-170 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T-108 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ 2 punkto pakeitimo  23 22   1    
T-171 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo ir komiteto pirmininko bei pirmininko pavaduotojo skyrimo 23 23        
T-172 Dėl mišraus amžiaus (4–6 metų) vaikų ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Pakruojo r. Degesių pagrindinėje mokykloje 23 23        
T-173 Dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdomosios veiklos nutraukimo 2015 m. vasaros laikotarpiu 23 23        
T-174 Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2016 metams  23 19  1 3    
T-175 Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo  23  17    6    
T-176 Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo 2015 metams  23  22   1    
T-177 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-323 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos ekonomikos ir finansų komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Pakruojo rajono savivaldybės tarybos ekonomikos ir finansų komiteto veiklos nuostatų 2 punkto pakeitimo  23  23        
T-178 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-324 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos švietimo, kultūros ir sporto komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Pakruojo rajono savivaldybės tarybos švietimo, kultūros ir sporto komiteto veiklos nuostatų 2 punkto pakeitimo  23 23        
T-179 Dėl viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo  23  22   1    
T-180 Dėl Pakruojo rajono šilumos tiekėjų investicijų planų priežiūros komisijos sudarymo  23  21   1 1  
T-181 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-325 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto veiklos nuostatų 2 punkto pakeitimo  23  23        
T-182 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komiteto patvirtinimo 23  20   2 1  
T-183 Dėl laisvos valstybinės žemės, esančios Pakruojo r. sav., Lygumų sen., Dvariškių k., priskyrimo prie valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės 23 23        
T-184 Dėl strateginio planavimo Pakruojo rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 23 23        
T-185 Dėl leidimo Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centrui nevykdyti socialinės veiklos  22  22        1
T-186 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo, sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo  23  23        
T-187 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo  23  17  2 4    
T-188 Dėl Pakruojo rajono kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo  23 23        
T-189 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo  23  22     1  
T-190 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo 23 21   2    
T-191 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo 23 23        
T-192 Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 23  23        
T-193 Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro direktoriaus 2014 metų ataskaitos patvirtinimo 22 15    7    1
T-194 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios 23 23        
T-195 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-67 ,,Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios  23 23        
T-196 Dėl Kęstučio Razumo kasmetinių atostogų 23  23        
T-197 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo priežiūros komisijos sudarymo 23 22   1    
T-198 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ir jos nuostatų patvirtinimo 23  23        
T-199 Dėl sutikimo perimti dalininko teises  23  13  1 9    
T-200 Dėl Rimos Juozapavičienės komandiruotės į seminarą  23 23        
T-201 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės projektui „VŠĮ Pakruojo ligoninės pavojingų medicininių atliekų  nukenksminimo įrenginio įdiegimas“ ir leidimo imti paskolą  23 13   10