*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Vardinis balsavimas: 2015-07-02 posėdžio balsavimo suvestinė
Posėdžio protokolas

Posėdžio garso įrašas: čia

 Sprendimo Nr.   Sprendimo pavadinimas  Balsavimo rezultatai
Daly-
vavo
„už" „prieš" „susi-
laikė"
„nebal-
savo"
„nusi-
šalino"
T-229 Dėl Pakruojo miesto vietos veiklos grupės steigimo inicijavimo 21  21        1