*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Vardinis balsavimas: 2015-07-30 posėdžio balsavimo suvestinė
Posėdžio protokolas

Posėdžio garso įrašas: čia

 Sprendimo Nr.   Sprendimo pavadinimas  Balsavimo rezultatai
Daly-
vavo
„už" „prieš" „susi-
laikė"
„nebal-
savo"
„nusi-
šalino"
T-230 Dėl pritarimo 2014–2020 m. Šiaulių regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui 25 25        
T-231 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų komisijos sudarymo 25 25        
T-232 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 25 25        
T-233 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo 25 25        
T-234 Dėl Žeimelio seniūnijos Žeimelio miestelio J. Šliavo gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo 25 24   1    
T-235 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo, jos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 25 25        
T-236 Dėl laisvos valstybinės žemės, esančios Pakruojo r. sav., Pakruojo sen., Linksmučių k., priskyrimo prie valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės 25 25        
T-237 Dėl pritarimo dalyvauti steigiant Pakruojo miesto vietos veiklos grupę ir jos veikloje 25 22   1 2  
T-238 Dėl atsisakymo priimti turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn pagal dovanojimo sandorį 21 19 1   1 4
T-239 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl statuso priskyrimo Pakruojo rajono teritorijoje esančioms kapinėms“ priedo dalinio pakeitimo 24 24        
T-240 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ paskolos refinansavimo iš AB DNB banko į akcinę bendrovę Šiaulių banką 25 24   1    
T-241 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-328 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 25 19   6    
T-242 Dėl pritarimo sudaryti Pakruojo rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir Halinga savivaldybės (Estijos Respublika) bendradarbiavimo sutartį 25 25